Transport zmarłych. Przebieg procesu


Data: 2 grudnia 2019 kategoria: Poradnik

W przypadku śmierci osoby poza miejscem zamieszkania lub miejscem pochówku, konieczne jest przetransportowanie zwłok. Mogą się tym zajmować wyłącznie wyspecjalizowane firmy oferujące tego typu usługę. W niektórych przypadkach do transportu niezbędne jest pozwolenie powiatowego inspektora sanitarnego. W jaki sposób przebiega procedura transportu zmarłych i o czym warto wiedzieć?

Kwestie transportu zwłok reguluje prawo. Jasno określa wymagane pozwolenia oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przewozu. Na szczęście nie trzeba znać dokładnie przepisów – transport zmarłego możemy zlecić firmie zajmującej się tego typu usługami. Pracownicy domu pogrzebowego pomogą nam w załatwieniu niezbędnych formalności.

Transport zmarłych na terenie Polski

W przypadku transportu zmarłych na terenie Polski każdorazowo konieczne jest posiadanie zezwolenia na przewóz samolotem, pociągiem lub statkiem. Jeśli transport odbywa się środkami transportu drogowego, zezwolenie jest wymagane wyłącznie w sytuacji, kiedy przewóz odbywa się na odległość większą niż 60 kilometrów. W sytuacji przewozu na mniejszą odległość nie są wymagane żadne pozwolenia. Usługą przewozów zmarłych w Lublinie zajmuje się między innymi zakład pogrzebowy Hades.

Jednakże transport zwłok może być przeprowadzony wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, posiadające niezbędne uprawnienia oraz środek transportu. Samochód służący do przewozu zwłok musi spełniać określone przepisami wymagania. Przede wszystkim musi być jednoznacznie oznakowany. Po drugie, kabina kierowcy musi być oddzielona od części, w której umieszczone zostają szczątki ludzkie. Po trzecie, przewożone zwłoki lub szczątki muszą być odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć przesuwania trumny podczas transportu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku przewozu prochów umieszczonych w urnie. W tym przypadku możliwe jest przewiezienie ich dowolnym środkiem transportu, z zachowaniem poszanowania dla szczątków.

Niezbędne informacje

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na transport konieczne jest złożenie wniosku do powiatowego inspektora sanitarnego. Może to zrobić wyłącznie osoba uprawniona do pochowania zmarłego. Rozpatrzeniem wniosku zajmuje się organ właściwy dla miejsca, z którego zwłoki będą przewożone. Zezwolenie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania wniosku.

Wniosek zawiera podstawowe informacje dotyczące wnioskodawcy oraz osoby zmarłej, miejsce zgonu oraz pochówku, a także informację o przyczynie zgonu lub dokument wykluczający jako przyczynę chorobę zakaźną. W przypadku śmierci w wyniku choroby zakaźnej wymienionej w wykazie Ministerstwa Zdrowia pozwolenie na transport nie zostanie wydane wcześniej, niż po upływie dwóch lat od śmierci.

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu