Trumna w aucie transportowym

Transport zwłok w świetle przepisów


Data: 30 października 2021 kategoria: Prawo pogrzebowe

Przygotowanie pochówku wiąże się z koniecznością podjęcia wielu decyzji i załatwienia formalności. Jedną z ważnych kwestii jest transport zwłok. Jest on regulowany wieloma przepisami, m.in. Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Ministra Infrastruktury. Poznaj najważniejsze zasady związane z transportowaniem zwłok, wynikające z obowiązującego prawa.

Transport zwłok na terenie kraju

Przewiezienie zwłok wymaga przestrzegania wszystkich procedur z tym związanych. Dokonać tego może jednie wyspecjalizowany podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia. Jeżeli transport ten odbywa się na obszarze RP, a dystans do pokonania wynosi maksymalnie 60 km, ciało może być przewiezione środkiem transportu drogowego, bez żadnych zezwoleń.

 

Podstawą realizacji takiej usługi jest przede wszystkim spełnienie wymagań sanitarnych. Gdy zgoda na przewiezienie zmarłego jest wymagana, wniosek o przewóz zwłok musi być uzupełniony o akt zgonu lub zaświadczenie, w którym stwierdzono, że przyczyną śmierci nie była groźna choroba zakaźna. Wydanie decyzji umożliwiającej przewiezienie ciała znajduje się w gestii powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego dla miejsca, z którego zwłoki będą przewożone.

Ciało składane jest w szczelnej, drewnianej trumnie, która jest wypełniona specjalną, 5-centymetrową warstwą substancji o właściwościach absorbujących płyny. Zostaje ona ponadto opieczętowana przez inspektora sanitarnego, który jest obecny podczas ułożenia
w niej zwłok. Trumna jest następnie umieszczana w trwałym worku, odpornym na uszkodzenia.

 

Specjaliści firmy pogrzebowej Concordia podkreślają, że samochód wykorzystywany do transportu ciała, musi mieć:

  • oddzieloną kabinę dla kierowcy,
  • łatwe do zdezynfekowania wnętrze pojazdu,
  • specjalne oznaczenia,
  • odpowiednie wyposażenie, np. środki dezynfekcyjne,
  • zabezpieczenia unieruchamiające trumnę na czas przewozu.

 

Przewożenie zwłok z zagranicy

Transport ciała między państwami wymaga skompletowania dokumentów, co wynika z przepisów obowiązujących w obu państwach. W samochodzie do tego przeznaczonym musi być zainstalowana specjalna, metalowa trumna. Powinna być zamknięta poprzez szczelne lutowanie, a kierowca musi dysponować zaświadczeniem zakładu pogrzebowego potwierdzającym ten fakt.

Konieczne jest uzyskanie pozwolenia starosty, właściwego ze względu na miejsce przyszłego pochówku, a także akceptacji polskiego konsula.

 

Transport musi w każdym przypadku odbywać się w warunkach zapewniających wymagane techniczne i sanitarne bezpieczeństwo.

 

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu