pogrzeb


Data: 22 lipca 2020 kategoria: Poradnik

Przygotowanie pogrzebu krok po kroku Śmierć bliskiej osoby to dla każdego z nas ogromny szok i wielkie przeżycie emocjonalne. Na najbliższej rodzinie spoczywa zazwyczaj obowiązek organizacji pogrzebu, jednak załatwianie wszystkich formalności pogrzebowych po stracie bliskiego to bardzo trudne zadanie. Najważniejsze to działać zgodnie z planem, aby o niczym nie zapomnieć. W tym artykule podpowiadamy, jak […]

Przygotowanie pogrzebu krok po kroku

Śmierć bliskiej osoby to dla każdego z nas ogromny szok i wielkie przeżycie emocjonalne. Na najbliższej rodzinie spoczywa zazwyczaj obowiązek organizacji pogrzebu, jednak załatwianie wszystkich formalności pogrzebowych po stracie bliskiego to bardzo trudne zadanie. Najważniejsze to działać zgodnie z planem, aby o niczym nie zapomnieć. W tym artykule podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować pogrzeb.

Karta zgonu i zgłoszenie zgonu

Pierwszym dokumentem, jaki rodzina zmarłego musi uzyskać po jego śmierci, jest karta zgonu. Bez niej nie będzie można pozałatwiać niezbędnych formalności. Kartę zgonu wypełnia lekarz, który zajmował się pacjentem – w przypadku zgonu w szpitalu, natomiast, gdy śmierć nastąpiła w domu, wówczas kartę zgonu wypełnia lekarz, który przybył na miejsce. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ciało trafia do zakładu medycyny sądowej. Po przeprowadzeniu sekcji wystawiana jest karta zgonu na podstawie przedłużonego dokumentu tożsamości osoby zmarłej.

O zgonie należy powiadomić Urząd Stanu Cywilnego – mamy na to trzy dni od dnia śmierci. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej, czas ten skraca się do 24 godzin. Obowiązek zgłoszenia zgonu mają w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, współlokatorzy, świadkowie śmierci lub administrator domu. W przypadku śmierci bliskiego w szpitalu to administracja szpitala zgłasza jego zgon – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z Zakładu Pogrzebowego Anubis we Wrocławiu, który oferuje wysoką jakość usług pogrzebowych oraz pomaga w załatwieniu formalności pogrzebowych.

Co więcej, jako zakład wyrabia akty z USC w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia, dlatego więc należy wybrać zakład pogrzebowy jeszcze przed wyrobieniem aktów zgonu.

Wybór zakładu pogrzebowego i ustalenie szczegółów pogrzebu

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego, do którego należy zgłosić się z kompletem wymaganych dokumentów, tj. kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego, ostatnim odcinkiem renty lub emerytury oraz zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu. Jeżeli bliski zmarły pozostawał w związku małżeńskim, wówczas należy dołączyć także dokumenty dotyczące małżonka. W zakładzie pogrzebowym rodzina zmarłego musi ustalić datę pogrzebu lub kremacji, wybrać cmentarz, na którym ma spocząć bliska osoba oraz formę pogrzebu, tj. świecki czy z obrządkiem religijnym. Jeśli uroczystość ma być prowadzona w obrządku religijnym, należy osobiście uzgodnić z księdzem godzinę nabożeństwa i pochówek, natomiast wybór kwatery i wykup miejsca trzeba załatwić z administracją cmentarza. Niezależnie jednak od formy pochówku należy podjąć decyzję, dotyczącą wyboru urny lub trumny. Na rynku znaleźć można wiele rozwiązań, a poszczególne modele mogą różnić się między sobą materiałem użytym do ich produkcji i ceną.

Zakład pogrzebowy we Wrocławiu na życzenie rodziny może wydrukować klepsydry, wybrać ubrania dla zmarłego, przygotować oprawę muzyczną oraz zorganizować transport trumny lub urny. Pomiędzy firmą pogrzebową a osobą zajmującą się pochówkiem zostaje zawarta umowa, w której określa się szczegółowo zakres świadczonych usług. Co więcej, zakład pogrzebowy może nawet załatwić formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z zasiłkiem pogrzebowym, czy złożyć wniosek o akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pamiętać jednak należy, że akt zgonu należy odebrać osobiście.

Uzyskanie aktu zgonu

Akt zgonu konieczny jest do otrzymania zasiłku pogrzebowego, uregulowania spraw spadkowych oraz związanych z wypłatą ubezpieczenia na życie. Po akt zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Do uzyskania aktu potrzebny jest wypełniony wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej, dokument tożsamości, dokument potwierdzający nasz interes prawny w uzyskaniu aktu zgonu – w przypadku, gdy sprawa dotyczy innej osoby. Zarówno kartę zgonu, jak i akt zgonu należy złożyć w kancelarii parafialnej lub zarządzie cmentarza, gdzie zostanie zorganizowany pochówek.

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu