Jak postępować w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu


Data: 5 stycznia 2017 kategoria: Poradnik

Śmierć bliskiej osoby – małżonka, rodzica, dziecka lub innego krewnego – to zawsze bardzo poważny cios, po którym trudno wrócić nam do codziennych obowiązków. Dodatkową uciążliwość stanowi fakt, że to właśnie na najbliższych krewnych najczęściej spoczywa obowiązek dopełnienia formalności związanych z pochówkiem – wiele osób nie wie, jak należy zachować się w takiej sytuacji. Jeśli członek naszej rodziny zmarł z przyczyn naturalnych podczas pobytu w domu, procedura związana z organizacja pogrzebu jest stosunkowo prosta.

Krok pierwszy – uzyskanie karty zgonu

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić kiedy dowiemy się o śmierci bliskiej osoby, jest wezwanie lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia – możemy to zrobić dzwoniąc na numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego. Zadaniem lekarza jest stwierdzenie zgonu oraz wypisanie karty zgonu (lekarz rodzinny) lub protokół zgonu (lekarz z pogotowia ratunkowego) Należy pamiętać, że bez  tych dokumentów nie będziemy mogli zlecić zakładowi pogrzebowemu transportu zwłok do kostnicy. Wezwany lekarz może odmówić wydania tego dokumentu jedynie w sytuacji, jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku lub przestępstwa.

Krok drugi – powiadomienie zakładu pogrzebowego

Posiadając kartę zgonu lub protokół zgonu możemy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym, który zajmie się transportem  ciała do kostnicy miejskiej lub – jeśli posiada chłodnię – do własnej siedziby. W przypadku posiadania protokołu zgonu  rodzina może osobiście skierować prośbę o wystawienie karty zgonu w przychodni w której leczyła się osoba zmarła (była w niej zadeklarowana) ewentualnie można upoważnić zakład pogrzebowy wybrany przez rodzinę do odbioru  karty zgonu W zakładzie  ustalamy szczegóły pochówku, między innymi jego formę (pogrzeb lub kremacja), datę, miejsce pochówku, rodzaj obrządku, a także rodzaj trumny , zapoznajemy się z kosztami .

Krok trzeci – wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Na podstawie upoważnienia zakład pogrzebowy może wyręczając rodzinę wyrobić akty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego tym samym zaoszczędzając czas najbliższej rodziny. Oczywiście  rodzina może osobiście wyrobić AKTY ZGONU jeżeli ma takie życzenie Wyrobienie aktów zgonu powinno nastąpić jak najszybciej od momentu zgonu jeżeli nie stoi nic na przeszkodzie i posiadamy kartę zgonu. Akt zgonu niezbędny jest między innymi do otrzymania zasiłku pogrzebowego, wypłaty z ubezpieczenia na życie oraz załatwienia spraw spadkowych.

Do wydania dokumentu niezbędne są :

  • karta zgonu,
  • dowód osobisty zmarłego,
  • wniosek o wydanie 1 aktu zgonu oraz wniosek o 1 akt dodatkowy (jeżeli zakład wyrabia w imieniu rodziny akty zgonu potrzebne jest podpisane pełnomocnictwo do odbioru dodatkowego odpisu aktu zgonu).
  • Odpisu aktu urodzenia, jeśli zmarłym było dziecko

Wiele zakładów pogrzebowych oferuje swoim klientom pomoc w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem aktu zgonu.

Profesjonale usługi związane z pochówkiem zmarłym znajdziemy w ofercie zakładu pogrzebowego Anubis.

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu