Co należy wiedzieć o organizacji pogrzebu?


Data: 7 września 2017 kategoria: Poradnik

Śmierć bliskiej osoby często spotyka nas z zaskoczenia. Towarzyszące temu wydarzeniu szok i niedowierzanie nie mogą jednak przysłonić najważniejszego – organizacji godnej uroczystości pogrzebowej. Ostatnia droga zmarłego powinna być zaplanowana w każdym calu – od momentu stwierdzenia zgonu, aż po pochowanie szczątków doczesnych. Aby do tego doszło, musimy zadbać o szereg kwestii, również tych stricte formalnych.

Formalności związane ze stwierdzeniem zgonu

Stwierdzenie zgonu musi być należycie udokumentowane. O śmierci danej osoby orzeka lekarz lub pracownik pogotowia, po uprzednim rozpoznaniu braku czynności życiowych. Fakt ten zostaje odnotowany na specjalnie wystawionej karcie zgonu. Stanowi ona podstawę do wypisania aktu zgonu, po który musimy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego. Dopiero od tego momentu będzie możliwe rozpoczęcie właściwych procedur pogrzebowych.

Wybranie właściwego zakładu pogrzebowego

Potwierdzenie zgonu uprawnia nas do transportu ciała. Trafia ono do zakładowej chłodni lub kostnicy miejskiej, gdzie oczekuje na pochówek. Uprzednio musimy podjąć jedną z najważniejszych decyzji – wybór zakładu pogrzebowego. Tak naprawdę

Śmierć bliskiej osoby często spotyka nas z zaskoczenia. Towarzyszące temu wydarzeniu szok i niedowierzanie nie mogą jednak przysłonić najważniejszego – organizacji godnej uroczystości pogrzebowej. Ostatnia droga zmarłego powinna być zaplanowana w każdym calu – od momentu stwierdzenia zgonu, aż po pochowanie szczątków doczesnych. Aby do tego doszło, musimy zadbać o szereg kwestii, również tych stricte formalnych.

Formalności związane ze stwierdzeniem zgonu

Stwierdzenie zgonu musi być należycie udokumentowane. O śmierci danej osoby orzeka lekarz lub pracownik pogotowia, po uprzednim rozpoznaniu braku czynności życiowych. Fakt ten zostaje odnotowany na specjalnie wystawionej karcie zgonu. Stanowi ona podstawę do wypisania aktu zgonu, po który musimy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego. Dopiero od tego momentu będzie możliwe rozpoczęcie właściwych procedur pogrzebowych.

Wybranie właściwego zakładu pogrzebowego

Potwierdzenie zgonu uprawnia nas do transportu ciała. Trafia ono do zakładowej chłodni lub kostnicy miejskiej, gdzie oczekuje na pochówek. Uprzednio musimy podjąć jedną z najważniejszych decyzji – wybór zakładu pogrzebowego. Tak naprawdę na konkretną placówkę możemy zdecydować się jeszcze przed wypisaniem aktu zgonu. Przy wyborze domu pogrzebowego warto kierować się takimi kryteriami jak renoma, doświadczenie oraz postawa osób odpowiadających za organizację uroczystości. Ważne, by cała procedura pogrzebowa przebiegała w atmosferze szacunku i zrozumienia.

Dostarczenie dokumentów do domu pogrzebowego

Niezależnie od tego który zakład wybierzemy, będziemy zobligowani do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Należą do nich: karta zgonu, dowód osobisty zmarłego (i ew. współmałżonka) oraz zaświadczenie z zakładu pracy bądź ostatni odcinek emerytury lub renty (jeżeli osoba zmarła posiadała status emeryta/rencisty). Większość zakładów pogrzebowych pomaga w załatwianiu spraw formalnych przez organizacją pogrzebu, w tym tak kluczowych jak wyrobienie aktu zgonu czy odbiór zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.

Dopracowanie szczegółów uroczystości pogrzebowej

Po uporządkowaniu kwestii formalnych, możemy przejść do ustalenia szczegółów pogrzebu.

Istnieje możliwość wyboru obrządku w którym ma odbyć się pogrzeb. Ustalanie szczegółów ceremoniału nie leży jednak w gestii zakładu pogrzebowego – powinniśmy je omówić z przedstawicielami strony duchownej. Alternatywę stanowi pogrzeb świecki. Wówczas trzeba opracować scenariusz uroczystości, zgodny z wolą naszą i zmarłego. Godny pogrzeb to godne pożegnanie ukochanej osoby, z którą wiązało nas tak wiele. Dobrze o tym pamiętać.

na konkretną placówkę możemy zdecydować się jeszcze przed wypisaniem aktu zgonu. Przy wyborze domu pogrzebowego warto kierować się takimi kryteriami jak renoma, doświadczenie oraz postawa osób odpowiadających za organizację uroczystości. Ważne, by cała procedura pogrzebowa przebiegała w atmosferze szacunku i zrozumienia.

Dostarczenie dokumentów do domu pogrzebowego

Niezależnie od tego który zakład wybierzemy, będziemy zobligowani do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Należą do nich: karta zgonu, dowód osobisty zmarłego (i ew. współmałżonka) oraz zaświadczenie z zakładu pracy bądź ostatni odcinek emerytury lub renty (jeżeli osoba zmarła posiadała status emeryta/rencisty). Większość zakładów pogrzebowych pomaga w załatwianiu spraw formalnych przez organizacją pogrzebu, w tym tak kluczowych jak wyrobienie aktu zgonu czy odbiór zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.

Dopracowanie szczegółów uroczystości pogrzebowej

Po uporządkowaniu kwestii formalnych, możemy przejść do ustalenia szczegółów pogrzebu.

Istnieje możliwość wyboru obrządku w którym ma odbyć się pogrzeb. Ustalanie szczegółów ceremoniału nie leży jednak w gestii zakładu pogrzebowego – powinniśmy je omówić z przedstawicielami strony duchownej. Alternatywę stanowi pogrzeb świecki. Wówczas trzeba opracować scenariusz uroczystości, zgodny z wolą naszą i zmarłego. Godny pogrzeb to godne pożegnanie ukochanej osoby, z którą wiązało nas tak wiele. Dobrze o tym pamiętać.

Rate this post

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu