zasiłek pogrzebowy

Na jakich zasadach jest przyznawany zasiłek pogrzebowy?


Data: 18 kwietnia 2022 kategoria: Poradnik

Śmierć osoby najbliższej jest nie tylko początkiem żałoby, ale także czasem, który należy poświęcić na przygotowanie ceremonii pogrzebowej. Niestety pogrzeb wiąże się ze znacznymi kosztami, które rosną z roku na rok. Na szczęście zdecydowanej większości rodzin osób zmarłych przysługuje zasiłek z ZUS. Warto więc wiedzieć, czym jest zasiłek pogrzebowy i na jakich zasadach jest przyznawany.

Pierwszym etapem pogrzebu są formalności

Przygotowania ceremonii pogrzebowej zaczyna się od dopełnienia koniecznych formalności administracyjnych i prawnych. Najczęściej dokonuje się ich za pośrednictwem zakładów pogrzebowych. Na zlecenie rodziny zmarłego przejmują one obowiązek załatwiania wszystkich pozwoleń i podejmują się przygotowania pogrzebu zgodnie z życzeniem i ostatnią wolą. Zajmują się kontaktem z administratorem cmentarza w związku z opłatami, wskazaniem miejsca i ustaleniami terminu pochowku, a także kontaktem z księdzem lub mistrzem ceremonii w przypadku pogrzebu świeckiego. W celu uzyskania przez rodzinę zmarłego zasiłku pogrzebowego pomagają w wypełnieniu i dostarczeniu wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z prawem zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny zmarłego w pierwszej linii pokrewieństwa pod warunkiem, że był on w momencie śmierci objęty świadczeniem emerytalno-rentowym. W przeciwnym wypadku członkowie rodziny mają prawo wystąpić z wnioskiem o zasiłek ze swoich świadczeń. Jak radzą pracownicy zakładu pogrzebowego J. Kiełbaska z Nowej Rudy, który organizuje pochówki przede wszystkim na cmentarzu w Jugowie i cmentarzu w Przygórzu, w sytuacjach niejasnych warto zapoznać się ze szczegółowymi przepisami, które określają wielkość zasiłku pogrzebowego w zależności od stopnia pokrewieństwa. Prawo do pełnego zasiłku mają między innymi:

  • wnuki po zmarłych dziadkach ubezpieczonych,
  • dzieci z kolejnego małżeństwa w przypadku zmarłego ubezpieczonego oraz udostępnienia swych świadczeń zmarłemu nieubezpieczonemu.
  • rodzice dzieci martwo urodzonych i płodów od 21. tygodnia ciąży.

Pozostali członkowie rodziny poza pierwszą linią pokrewieństwa oraz dziadkowie ubezpieczeni w przypadku pochówku wnucząt nieubezpieczonych mogą wnioskować o zwrot kosztów pochówku ze swoich świadczeń, jednak tylko do wysokości poniesionych kosztów nieprzekraczających zasiłku pogrzebowego. Należy pamiętać, że ubiegając się o zasiłek pogrzebowy, trzeba przedstawić w zakładzie pogrzebowym następujące dokumenty – akt zgonu sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz legitymację emerytalno-rentową osoby zmarłej, o ile ją posiadała.

Rate this post

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu