Skarbonka z pieniędzmi na pogrzeb

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?


Data: 3 listopada 2021 kategoria: Poradnik

Zasiłek pogrzebowy to kwota finansowa, jaka przysługuje w formie rekompensaty za urządzenie pogrzebu w ramach ZUS lub KRUS. Wypłacany jest na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z pochówkiem osoby ubezpieczonej. Kwota uzyskanego zasiłku pogrzebowego jest stała, ustalona z góry. W jaki sposób uzyskać pomoc finansową w postaci zasiłku pogrzebowego?

Kto otrzyma zasiłek pogrzebowy?

Prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego przysługuje rodzinie Zmarłego. Przysługuje zarówno małżonkom, dzieciom, jak i wnukom, rodzeństwu, czy też byłemu małżonkowi pozostającemu w separacji. Świadczenie może także zostać wypłacone pracodawcy, domom pomocy społecznej, czy też powiatowi oraz gminie. Zasiłek pogrzebowy może otrzymać więc każdy, kto zobowiązał się do poniesienia kosztów za organizację pogrzebu. Istotne jest tylko to, że zasiłek przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem rentowym ZUS, Zmarłemu, który pobierał rentę socjalną, czy też w sytuacji, gdy Zmarły miał przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jakie dokumenty są potrzebne do zasiłku pogrzebowego?

W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego trzeba założyć stosowny wniosek do ZUS i dołączyć skrócony odpis aktu zgonu wraz z rachunkami za poniesione koszty pogrzebu. Nie można zapominać także o dołączeniu dokumentów, które potwierdzają stopień pokrewieństwa osoby ubiegającej się o zasiłek. Wniosek składa się w przeciągu roku od śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie. Zapomoga ma stałą wartość i wynosi 4000 zł. Warto pamiętać, że w dopełnianiu wszelkich formalności związanych z zasiłkiem pogrzebowym, często pomagają same zakłady pogrzebowe. Warto więc korzystać z pomocy profesjonalistów, którą oferuje m.in. Dom Pogrzebowy Kalia w Obornikach, dbając o to, aby dopełnić wszelkich niezbędnych formalności na czas.

Dlaczego warto korzystać z kompleksowych usług pogrzebowych?

Korzystając z kompleksowych usług pogrzebowych, zyskuje się przede wszystkim duże wsparcie w tak trudnym czasie, jakim jest organizacja pogrzebu najbliższej osoby. Takie usługi obejmują m.in. pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności szpitalnych, urzędowych oraz kościelnych. Kompleksowe usługi pogrzebowe to znaczna pomoc i zdjęcie ciężaru obowiązków pogrzebowych, przy równoczesnym najwyższym poziomie świadczonych działań. Profesjonaliści dbają o to, aby Klienci otrzymali wsparcie na każdym etapie przygotowań. Osoba organizująca potrzeb może więc w spokoju przeżywać żałobę. Właśnie dlatego warto korzystać z usług profesjonalnych zakładów pogrzebowych, które pomogą w załatwieniu wszelkich formalności.

Rate this post

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu