szarfa żałobna

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej


Data: 27 kwietnia 2017 kategoria: Informator

Kiedy odchodzi krewny albo partner, jego stracie towarzyszą uczucia, których żadne pieniądze nie są w stanie zagłuszyć. Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego ma służyć jako wsparcie w trudnych chwilach, dlatego warto wiedzieć kiedy jest ono udzielane i w jaki sposób można się o nie starać.

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej – komu przysługuje?

Szanse na otrzymanie rekompensaty mają przede wszystkim najbliżsi krewni zmarłego, np. dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz dalsi członkowie rodziny. Wystarczy, że udowodnią, iż byli z nim związani więzią emocjonalną. Również osoba z nim niespokrewniona może się ubiegać o zadośćuczynienie, jeśli łączyły ją z nim bliskie stosunki (dotyczy to przede wszystkim konkubentów i konkubiny). Decyzja sądu dotycząca tego rodzaju świadczenia zależy jednak o kilku dodatkowych czynników. Ubiegając się o przyznanie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej trzeba też zawsze pamiętać o tym, że to właśnie poszkodowany jest odpowiedzialny za udowodnienie jakie relacje łączyły ją ze zmarłym.

Kryteria

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego nie zależy wyłącznie od pokrewieństwa ze zmarłym. Zanim zapadnie decyzja o przyznaniu świadczenia, sąd będzie musiał jeszcze sprawdzić, czy mieszkał on z osobą starającą się o rekompensatę oraz jak często się widywali. W przypadku konkubinatu, należy udowodnić, że dana osoba była z związku ze zmarłym, który stale i dobrowolnie dostarczał jej środki potrzebne do życia.

Zadośćuczynienie nie może jednak łamać zasad współżycia społecznego, związanych z normami postępowania moralnego lub etycznego. Do ważnych czynników mających wpływ na decyzję sądu zalicza się także wiek ubiegającego się o świadczenie w chwili śmierci bliskiej osoby. Warto pamiętać, że zadośćuczynienie będzie opiewało na wyższą sumę, w przypadku gdy osoba starająca się o świadczenia była świadkiem zdarzenia, w wyniku którego doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego

To, jak wysoka będzie rekompensata i czy zostanie one przyznana, zależy jeszcze od kilku innych kryteriów. Jednym z najważniejszych jest wykazanie jak dużą krzywdę spowodowała utrata krewnego. Może się to wiązać, np. ze znacznym pogorszeniem kondycji psychicznej. Udowadnia to odpowiednia dokumentacja medyczna sporządzona przez psychologa bądź psychiatrę. Powinna objaśniać z jakimi chorobami musi się zmagać osoba uprawniona, a które zaczęły występować w związku ze śmiercią bliskiego. Wśród dokumentów mogą się też znaleźć, np. papiery poświadczające, że w wyniku utraty krewnego, niezbędne stało się zażywanie środków uspokajających.

Poza tym organ decyzyjny patrzy jeszcze na to, jaki wpływ miała utrata członka rodziny na jej funkcjonowanie oraz jak zmieniła się jej sytuacja. Jeżeli pogorszyły się perspektywy życiowe poszczególnych krewnych, będzie to miało znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie rekompensaty. Nie można zapomnieć również o cierpieniach fizycznych – czas ich trwania także będzie brany pod uwagę.

Na stronie http://odszkodowanie448.pl/ można znaleźć szereg artykułów, które pomogą zrozumieć przebieg procesu związanego z przyznawaniem odszkodowań, który przybiega inaczej w zależności od indywidualnych okoliczności. W razie jakichkolwiek niejasności, warto skonsultować się z kancelarią, która pomoże w uzyskaniu świadczeń.

Rate this post

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu