sekcja zwłok

Wszystko o sekcji zwłok


Data: 5 stycznia 2016 kategoria: Informator

Bardzo często mamy wiele wątpliwości związanych z sekcją zwłok. Najczęstsze pytania dotyczą przebiegu sekcji, formalności związanych z nią oraz podstawy prawnej, która reguluje proces i umożliwia bądź zabrania wykonywania operacji. Poniżej podpowiadamy, na czym polega sekcja zwłok oraz jakie są wymagania z nią związane.

Na czym polega sekcja zwłok i w jakim celu się ją wykonuje?

Na samym początku należy wyjaśnić, czym jest sekcja zwłok oraz jak się ją wykonuje i w jakim celu. Istnieją dwa główne rodzaje i jednocześnie cele wykonywania sekcji zwłok. Sekcja tzw. anamopatologiczna, czyli naukowa, za cel stawia badania naukowe; sekcja sądowo-lekarska zaś – ma na celu określenie przyczyny zgonu.

Sekcja zwłok jest przyjmowana z wielką niechęcią i z uprzedzeniem. Wynika to z tego, że jest dość inwazyjną metodą badania na ciele zmarłego. Ustalanie przyczyny zgonu często wymaga dotarcia do poszczególnych komórek organizmu. Jest to o tyle trudne, o ile badanie następuje prędko po nastąpieniu zgonu, gdy rodzina i bliscy nie zdążyli pogodzić się ze stratą, są zrozpaczeni i w bardzo emocjonalny sposób przyjmują informację o wszelkiej ingerencji na ciele zmarłego. Natomiast prawda jest taka, że sekcja zwłok jest dotąd jedyną i pewną metodą ustalania zmian chorobowych na zmarłym organizmie oraz dokładnego precyzowania niewyjaśnionych przyczyn zgonu.

Kiedy następuje sekcja zwłok?

Sekcja naukowa jest specjalnym rodzajem sekcji, zasługującym na osobne omówienie. Następuje wówczas, gdy zmarły za życia wyraził chęć i zezwolił na pośmiertne wykorzystanie jego organizmu do celów badawczych. W tym artykule interesuje nas drugi rodzaj sekcji – sekcja sądowo-lekarska. Ta wykonywana jest w szczególnych sytuacjach, gdy na przykład domniema się przestępstwo albo jeśli po prostu przyczyna śmierci jest niewyjaśniona.

Prawo o sekcji zwłok

Zgodnie z prawem przyczynkiem do wykonania sekcji zwłok jest zgon, który nastąpił w ciągu dwunastu godzin od momentu przyjęcia do szpitala albo w czasie drogi do szpitala. Sekcję zwłok nakazuje się również w przypadkach gwałtownej śmierci, która nie była spowodowana żadnym urazem. Prawo do zlecenia sekcji zwłok ma lekarz, który stwierdził zgon albo ordynator. Rodzina zmarłego również może żądać sekcji w przypadku wyjaśnionych wątpliwości.

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu