Co warto wiedzieć o transporcie zwłok?


Data: 25 sierpnia 2017 kategoria: Informator

Po śmierci bliskiego jego ciało musi zostać przewiezione do domu pogrzebowego, a następnie na cmentarz. Transportem zwłok zwykle zajmuje się wybrana firma pogrzebowa, która świadczy usługi na terenie danego miasta. Trochę inaczej wygląda z kolei kwestia przewożenia ciała zmarłego z zagranicy do Polski lub odwrotnie. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat transportu zwłok.

 

Pozwolenie na przewóz

Aby przetransportować zwłoki, konieczna jest nie tylko odpowiednia logistyka, ale także, w niektórych przypadkach, posiadanie specjalnych pozwoleń. Zgodnie z prawem, o takie pozwolenie może starać się tylko uprawniony do tego podmiot, a więc przede wszystkim firma pogrzebowa.

Pozwolenie uzyskać można składając wniosek, w którym zawarte są dane personalne wnioskodawcy, dane zmarłego, miejsce odbioru zwłok, miejsce, do którego zwłoki mają zostać przewiezione oraz rodzaj środka transportu, który będzie do tego wykorzystany. Ponadto, konieczny jest też dokument potwierdzający przyczynę zgonu lub taki, który wyklucza chorobę zakaźną jako przyczynę zgonu. Wraz z wnioskiem złożyć należy dokumenty od państwa, na którego terenie ciało zostanie pochowane i tego, przez które będzie ono przewożone.

Tego typu pozwolenie wymagane jest wtedy, gdy ciało przewożone jest na dystansie większym, niż 60 km. Wydawane jest ono przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Warunki techniczne i sanitarne

Środek transportu, którym przewożone będą zwłoki również musi spełniać pewne wymagania.

Przede wszystkim, musi być oznakowany w ten sposób, by wskazywał na swoje przeznaczenie. W środku pojazdu znajdować musi się kabina kierowcy, odizolowana od części, w której umieszczone będą zwłoki. Co więcej, podłoga musi nadawać się do łatwego zmywania i odkażania – wymienia nasz rozmówca reprezentujący firmę Skrabex.

Warto dodać, że w przeznaczonym do przewożenia ciała środku transportu muszą znajdować się odpowiednie środki dezynfekujące, a w części przeznaczonej na trumnę nie można wstawiać siedzisk dla pasażerów. Ponadto, pojazd powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny.

Transport zwłok na terenie Polski a transport z zagranicy

Przewożenie ciała zmarłego w kraju wymaga spełnienia wielu warunków, jednak o wiele bardziej wymagający jest transport zwłok z zagranicy. Aby był on możliwy konieczne jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula (wydawane na podstawie decyzji starosty). Od zaświadczenia pobierana jest opłata konsularna, która w państwach strefy euro wynosi 54 euro.

Przewożąc zwłoki z zagranicy trzeba również spełnić konkretne warunki sanitarne i techniczne. Przede wszystkim, ciało złożone musi być w specjalnej, metalowej, hermetycznie zalutowanej trumnie. Trumnę tę wkłada się później do drewnianej skrzyni. Jeśli ciało przewożone będzie drogą lądową, to pojazd ją transportujący musi posiadać odpowiednie oznaczenia mówiące o jego przeznaczeniu.

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu