transport zwłok

Przepisy dotyczące transportu zwłok


Data: 1 grudnia 2015 kategoria: Informator, Prawo pogrzebowe

Transport zwłok może stwarzać kłopot. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że transportem zajmują się firmy, które mają na to specjalne pozwolenie. Nie możemy przewozić zwłok sami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.) określa procedurę wydawania zaświadczeń i pozwoleń, spis dokumentów potrzebnych do ich uzyskania, a także jasno sprecyzowane wymagania sanitarne i techniczne.

Wniosek o pozwolenie na przewóz zwłok

Według rozporządzenia jedynie uprawniona osoba może starać się o pozwolenie na przewóz ciała zmarłej osoby. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek, w którym znajdą się następujące dane:

  • dane personalne wnioskodawcy
  • dane zmarłego (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania)
  • miejsce, z którego zwłoki mają być przewożone oraz miejsce pochówku
  • rodzaj środka transportu

Ponadto wymagany jest również dokument potwierdzający przyczynę zgonu. Jeśli przyczyna została określona, wystarczy akt zgonu, w przeciwnym wypadku konieczny jest dokument wykluczający chorobę zakaźną jako przyczynę zgonu.

Do wniosku należy również dołączyć właściwe dokumenty od państwa, na terytorium którego zwłoki zostaną pochowane, a także państwa, przez które ciało będzie przewożone.

Warunki sanitarne i techniczne

Następnie rozporządzenie ustala warunki techniczne i sanitarne transportu. Przede wszystkim środek transportu musi spełniać poniższe wymagania:

  • środek transportu musi być oznakowany tak, aby wskazywał na swoje przeznaczenie
  • w środku transportu musi znajdować się kabina kierowcy w izolacji od części, w której zostaną umieszczone zwłoki
  • trumna ze zwłokami musi być solidnie zabezpieczona przed przesuwaniem się
  • podłoga w środku transportu musi nadawać się do odkażania i łatwego zmywania
  • w środku transportu muszą znaleźć się odpowiednie środki dezynfekcyjne
  • w środku transportu nie ma możliwości wstawienia siedzisk dla pasażerów w miejscu, w którym znajdzie się trumna.

Co więcej, pojazd powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny.

Przewóz urny z prochami

Inaczej traktuje przepis o przewozie szczątków powstałych na skutek spopielenia ciała. Szczelnie zamkniętą urnę uprawnione osoby mogą przewozić dowolnym środkiem transportu. Jedynym warunkiem jest w tej sytuacji zapewnienie należytego szacunku. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o kremacji.

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu