pogrzeb dziecka

Pogrzeb małego dziecka


Data: 13 listopada 2015 kategoria: Informator

Pogrzeb małego dziecka może wiązać się z wieloma wątpliwościami i problemami. Przedstawiamy podstawowe informacje, które powinniśmy poznać.

Zgodnie z KPK każde zmarłe dziecko – niezależnie od tego, czy zdążyło zostać ochrzczone oraz czy zmarło po porodzie czy w łonie matki – ma prawo do katolickiego pogrzebu.

Zasadnicza różnica

Msza święta pogrzebowa ma wówczas inny charakter – nie jest to msza przebłagalna za grzechy, ale msza modlitewna, także w intencji pogrążonych w żałobie rodziców. Tę różnicę podkreślają barwy szat liturgicznych – nie są one fioletowe, lecz białe, które symbolizują czystość.

Prawo do pogrzebu dzieci nienarodzonych

Jeśli dziecko zmarło na skutek poronienia, rodzice mają prawo je pochować. Otrzymują również potrzebny akt zgonu. Pochówek w sposób zgodny z religijnymi obrzędami w takich sytuacjach nie jest jednak obowiązkiem, odbywa się zgodnie z wolą rodziców. Kościół udziela pełnego prawa do pogrzebu dzieci, które nie zdążyły otrzymać chrztu.

Inna forma pogrzebu

Dzieci narodzone, przedwcześnie urodzone oraz płody poronione – we wszystkich przypadkach obowiązują te same normy. Różni się jedynie forma pogrzebu, a właściwie treść wygłaszanych formuł. Granicę stanowi czas, od którego dziecko uznane jest za używające rozumu oraz odkąd przyjmie sakrament pokuty, a więc od siódmego roku życia. Po przekroczeniu tego wieku pogrzeb dziecka odprawia się podobnie jak w przypadku pogrzebu osób dorosłych.

Obrzęd pogrzebowy dzieci

Obrzędy pogrzebowe małych dzieci obejmują pełną formę pogrzebową – nabożeństwo mszalne oraz obrzędy pogrzebowe na cmentarzu. W pogrzebie uczestniczy ksiądz.

Formuły pogrzebowe w przypadku dzieci ochrzczonych i nieochrzczonych różnią się od siebie, uwzględniając charakter pogrzebu.

W przypadku pogrzebu dziecka ochrzczonego:

„Zmarłe dziecko otrzymało chrzest święty i stało się przybranym dzieckiem Bożym. Teraz Bóg wezwał je do siebie i dał mu udział w życiu wiecznym. Wierzymy, że modli się ono za swoich rodziców i bliskich. Chcemy podziękować Bogu za zbawienie tego dziecka i prosić o pociechę dla rodziców i rodziny oraz o umocnienie naszej wiary.”

W przypadku pogrzebu dziecka nieochrzczonego:

„Bóg zna swoje stworzenia od początku ich istnienia i wszystkie ogarnia swoją miłością. Z serdecznym współczuciem modlimy się razem z rodzicami i opłakującymi to dziecko i polecamy je miłosierdziu Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkich ludzi.”

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu