nekrolog

Jak napisać nekrolog?


Data: 18 marca 2016 kategoria: Informator

Gdy umiera bliska nam osoba, chcemy poinformować publicznie o jej śmierci. Jest to jedno z najważniejszych zadań, które powinniśmy wykonać po śmierci bliskiego, jeszcze zanim rozpoczniemy właściwe przygotowania do pogrzebu. W poniższym artykule podpowiadamy, jak właściwie napisać nekrolog. Jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Nekrolog to jedna z form informowania o śmierci, jest stosowana z wykorzystaniem środków masowego przekazu. O różnicach między nekrologiem a klepsydrą przeczytasz w innym artykule.

Jakie informacje muszą się znaleźć w nekrologu?

Nekrolog spełnia dwojaką funkcję. Po pierwsze, rozpowszechnia informację o śmierci danej osoby; po drugie, informuje o uroczystościach pogrzebowych. W związku z tym w nekrologu obowiązkowo muszą znaleźć się podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko zmarłego oraz miejsce i czas pogrzebu. W nekrologu warto również zamieścić kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego. Bardzo cenne są także wzmianki dotyczące życia zmarłego, np. informacja o wieku, okolicznościach śmierci czy zawodzie.

Nekrolog jest krótkim objętościowo komunikatem. Zawsze rozpoczyna go inicjujący zwrot, mówiący o tym, że jest to zawiadomienie, a jednocześnie wyrażający żal po stracie bliskiej osoby. Taki nekrolog pełni funkcję ostatniego pożegnania i tak też jest często nazywany. Dlatego jako formułę rozpoczęcia nekrologu możemy znaleźć następujące zwroty: „Z głębokim żalem zawiadamiamy”, „Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy”. Czasem jako wstęp funkcjonuje motto dotyczące przemijania.

Najważniejszą częścią komunikatu i wyróżnioną specjalną czcionką jest imię i nazwisko zmarłego. Kolejnym istotnym elementem jest szczegółowa informacja dotycząca uroczystości pożegnalnych. Precyzyjne określenie miejsca, daty i godziny pogrzebu to niezbędny element nekrologu.

Równie ważne jest podanie nadawcy komunikatu. Nie wystarczy podpisać się imieniem i nazwiskiem, ale zwrotem, który określi naszą relację i więzi rodzinne ze zmarłym. Wiadomość taką można przekazać na dwa różne sposoby, które obrazują przykłady: „Kochaną mamę i babcię żegnają…” albo „Zawiadamiają pogrążeni w żałobie mąż, córki, syn, synowa, wnuki, siostra oraz przyjaciele”.

Gdzie zamówić nekrolog?

Do niedawna głównym środkiem podawczym były gazety. Dziś znaczącą przewagę nad pozostałymi mediami ma Internet i to właśnie tam najczęściej umieszczamy nekrologi. Po pierwsze, wiadomość zamieszczona w Internecie ma największe szanse rozpowszechnić się i dotrze do najliczniejszego grona odbiorców. Po drugie, Internet jest wygodnym i łatwo dostępnym środkiem komunikacji. Wystarczy znaleźć odpowiednie strony internetowe oraz wydawców gazet i zamówić nekrolog poprzez dostarczenie potrzebnych treści.

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu