ekshumacja

Ekshumacja. Co warto wiedzieć?


Data: 23 marca 2018 kategoria: Informator

Śmierć jest bardzo bolesnym tematem, ale ekshumacja to pojęcie wywołujące jeszcze więcej emocji. Dlaczego? To wydobycie szczątków z grobu, w którym zostały złożone. Tak trudno jest poradzić sobie z pochowaniem kogoś bliskiego. Kiedy konieczna jest ekshumacja zwłok, znowu wracają wszystkie dotkliwe wspomnienia. Jakie są wskazania, aby przeprowadzić tę procedurę i co jeszcze powinniśmy wiedzieć, jeśli taka sytuacja dotyka również nas?

W jakim celu i kto może wnioskować o ekshumację?

Ekshumacji nie przeprowadza się bezcelowo. Ta procedura ma zawsze jasne wskazania, z jakiego powodu musi być wykonana. Główną pobudką są badania albo przeniesienie zwłok w inne miejsce.

Kto może wnioskować o ekshumację zwłok? Prawo (Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 roku) ściśle wskazuje uprawnione do tego osoby:

 • Małżonek,
 • Krewni zstępni (dzieci i wnuki osoby zmarłej),
 • Krewni wstępni (rodzice osoby zmarłej),
 • Krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i kuzyni osoby zmarłej),
 • Powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia (zięć, synowa, teściowe osoby zmarłej).

Dwa sposoby przeprowadzenia ekshumacji

Ekshumacja w celu zmiany miejsca spoczywania ciała może zostać przeprowadzona na dwa sposoby. Wybór metody zależy od czasu, jaki czas minął od pochówku:

 • Do 10 lat od pogrzebu ciało zostaje wydobyte wraz z trumną. Nie ulega procesom mineralizacji, z tego względu w specjalnej skrzyni można je przenieść do nowego miejsca spoczynku,
 • Po upływie 10 lat od pogrzebu, kiedy ciało jest zmineralizowane, należy je wydobyć wraz z resztkami trumny. Później można umieścić zwłoki w nowej trumnie, aby przenieść je do nowego grobu.

Data pochowania szczątków jest jednym z czynników wpływających na koszt ekshumacji. Nie można z góry ustalić ostatecznej kwoty tej procedury, ponieważ cena może wzrosnąć m.in. w związku z wyborem miejsca i formy pochówku – dodaje nasz ekspert z Domu pogrzebowego Hades w Lublinie.

Proces ekshumacji zwłok

Proces ekshumacji w celu przeniesienia zwłok składa się z następujących kroków:

 • Ustalenie cmentarza, na którym mają spocząć zwłoki osoby zmarłej po przeprowadzeniu ekshumacji,
 • Omówienie szczegółów w administracji cmentarza, w tym wniesienie koniecznych opłat,
 • Powiadomienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego o chęci przeprowadzenia ekshumacji bliskiej osoby. To od niego zależy, czy otrzymamy zgodę na tę procedurę,
 • Wybranie i zgłoszenie się do zakładu pogrzebowego, który ma w swojej ofercie wykonywanie ekshumacji,
 • Uzyskanie zgody od administracji cmentarza, na którym do tej pory spoczywało ciało,
 • Zgłoszenie informacji o terminie ekshumacji do administracji nowego cmentarza, na którym będzie spoczywać zmarły,
 • Odbiór karty zgonu oraz dostarczenie jej do administracji nowego cmentarza,
 • Przeprowadzenie procesu ekshumacji.

Co istotne, ekshumacja może być przeprowadzona jedynie między 16 października a 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych.

[avg] ([per]) [total] vote[s]

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu