Copyrights


Witamy na stronie serwispogrzebowy.pl. Korzystanie z serwisu (otwieranie stron, przeglądanie, pobranie dowolnej części witryny, wykorzystanie witryny lub jej zawartości w inny sposób) zarówno przez zarejestrowanego klienta, jak i niezarejestrowanego gościa jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków. Niezaakceptowanie ich uniemożliwia korzystanie z witryny serwispogrzebowy.pl.

I. Prawa autorskie

Zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, wszelkie elementy graficzne i słownik pojęć) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność serwispogrzebowy.pl oraz firm od niej zależnych.
Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością serwispogrzebowy.pl lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i są chronione prawami autorskimi i innymi.

II. Licencje i dostęp do serwisu

Zgodnie z prawem autorskim oraz przepisami o ochronie baz danych każdy użytkownik otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu tylko w celach prywatnych, bez możliwości pobierania lub zapisywania stron (innego niż cache’owanie), dokonywania ich modyfikacji lub podziału (poza przypadkami, kiedy v wyraźnie udzieli na to zgody na piśmie).

Powyższa licencja nie zezwala na:- odsprzedaż lub wykorzystanie w celach komercyjnych stron i ich zawartości; – pobieranie i wykorzystanie list produktów, opisów, danych handlowych (cen), dowolnego, pochodnego użycia stron lub zawartości tego serwisu; – eksplorację danych, wykorzystywanie robotów lub innych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych. Strony lub ich części nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dystrybuowane, przekazywane, wyświetlane, przesyłane, przedrukowywane, sublicencjonowane, wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora serwispogrzebowy.pl.

Nie zezwala się na ramkowanie serwisu lub zastosowanie techniki ramkowania i wykorzystanie w takiej prezentacji znaków handlowych, loga lub innych informacji, będących własnością serwispogrzebowy.pl (zdjęć, obrazków, tekstów, budowy, układu i kształtu stron) bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora serwispogrzebowy.pl.

Nie zezwala się na wykorzystanie metatagów lub innych znaczników – ukrytych ciągów znaków lub tekstów z nazwą lub znakami handlowymi firmy serwispogrzebowy.pl bez jej uprzedniego pisemnego zezwolenia.
Udziela się ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony serwisu, o ile nie przedstawia on strony serwispogrzebowy.pl, firm współpracujących, produktów i usług w fałszywy, mylący, poniżający sposób.
Nie zezwala się na wykorzystanie logo serwispogrzebowy.pl, grafiki czy znaku towarowego, będących własnością serwispogrzebowy.pl jako części linku, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora strony serwispogrzebowy.pl.

Nie zezwala się na wykorzystanie serwisu w sposób, który naruszałby niniejsze warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy (między innymi dotyczące publicznych sieci komunikacyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie niniejszej witryny, przerwę w pracy lub zakłócenia w pracy.

Nie zezwala się na podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu – przez działania hakerskie – do dowolnej części niniejszej witryny, kont klientów ani wszelkich systemów komputerowych lub sieci przyłączonych do niniejszej witryny.

Regulamin korzystania z serwisu
Regulamin korzystania z serwisu