Materiał Partnera

Wymagania i przepisy dotyczące transportu zwłok

Wymagania i przepisy dotyczące transportu zwłok

Transportem zwłok mogą zajmować się wyłącznie wyspecjalizowane firmy. Przepisy jasno określają procedury oraz wymagania niezbędne do wydania pozwolenia na przewóz. Sam transport musi być również przeprowadzony w ściśle określony sposób. Kwestie prawne związane z przewozem zmarłych reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia. O czym powinniśmy wiedzieć zanim rozpoczniemy procedurę transportu zwłok?

Przepisy i wymagania dotyczące transportu zwłok różnią się w zależności od tego, czy ciało zmarłego transportuje się na terenie kraju, czy konieczny jest transport międzynarodowy. Nie trzeba jednak znać dokładnych wymagań – przeprowadzenie niezbędnych procedur możemy zlecić firmie zajmującej się usługami pogrzebowymi. Na terenie Środy Wielkopolskiej i okolic profesjonalnym przewozem zwłok zajmuje się między innymi zakład pogrzebowy Arkadio. Przyjrzyjmy się jednak bliżej, jakie wymagania muszą zostać spełnione.

Przewóz zwłok na terenie kraju

W przypadku przewozu zwłok koleją, samolotem lub statkiem na terenie kraju każdorazowo wymagane jest uzyskanie pozwolenia. W przypadku transportu drogowego takie pozwolenie konieczne jest wyłącznie wtedy, kiedy przewóz odbywa się na odległość większą niż 60 kilometrów. Pozwolenie może wydać powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca, z którego szczątki są przywożone. Wniosek musi zawierać dane osoby zmarłej, miejsce, z którego zwłoki zostaną przetransportowane oraz miejsce pochówku, a także dane osoby uprawnionej do złożenia wniosku. Należy również wskazać środek transportu, którym zostaną przetransportowane zwłoki.

W przypadku transportu drogowego pojazd, którym będą przewożone zwłoki musi spełniać ściśle określone normy. Przede wszystkim musi to być pojazd dostosowany technicznie oraz odpowiednio oznakowany. Pomieszczenie do przewozu zwłok musi być oddzielone od kabiny kierowcy, wymagane jest również zabezpieczenie uniemożliwiające przemieszczanie się trumny podczas jazdy. Konieczne jest także wyłożenie podłogi materiałami łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie substancji dezynfekujących.

Międzynarodowy transport zmarłych

Do transportu zwłok spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest uzyskanie zaświadczenia konsularnego, które zostaje wydane po przedstawieniu pozwolenia na sprowadzenie zwłok. W przypadku śmierci z powodu choroby zakaźnej takie zezwolenie może zostać wydane nie szybciej niż po upływie dwóch lat od dnia śmierci. Jeżeli przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna wymieniona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia pozwolenie wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od złożenia wniosku.

W zależności od środka transportu konieczne może być dostosowanie sposobu przewozu do wymagań przewoźnika lub krajów, przez które będzie przebiegał tranzyt. W przypadku transportu drogą powietrzną niezbędne jest na przykład balsamowanie środkami chemicznymi.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy