Materiał Partnera

Urlop okolicznościowy z powodu pogrzebu

Urlop okolicznościowy z powodu pogrzebu

W niniejszym artykule informujemy, kiedy przysługuje urlop w przypadku śmierci bliskiej osoby oraz na jakich zasadach jest on przyznawany.

Obowiązek pracodawcy

Zgodnie z prawem każdemu pracownikowi przysługują wolne dni od pracy na wypadek śmierci bliskiej osoby. Pracodawca ma obowiązek przyznać urlop okolicznościowy z powodu śmierci członka rodziny pracownika i nie może odmówić w żadnym wypadku ani z żadnego powodu.

Prawo do urlopu okolicznościowego jest określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielaniu pracownikom zwolnień od pracy.

Potrzebny wniosek

Warunkiem przyznania urlopu okolicznościowego jest złożenie wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego. Wnioskowanie musi być odpowiednio uzasadnione. W przypadku śmierci potwierdzeniem przyczyny urlopu okolicznościowego jest odpis aktu zgonu. Wniosek, rzecz jasna, można złożyć po powrocie do pracy. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w przypadku nagłej i niespodziewanej śmierci. Wówczas wystarczy skontaktować się z pracodawcą, poinformować go o nieobecności, a wszelkie formalności dopełnić po powrocie do pracy (przeczytaj również, jak zachować się po śmierci bliskiej osoby). Rozporządzenie jednak jasno określa, że należy poinformować pracodawcę od razu, jeśli przyczyna nieobecności jest wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

Ile dni przysługuje?

Liczba dni przysługujących na tego typu urlop okolicznościowy uwarunkowana jest stopniem pokrewieństwa zmarłego z pracownikiem. I tak odpowiednio:

na wypadek śmierci małżonka, dziecka, matki, ojca lub macochy albo ojczyma można uzyskać dwa dni wolne od pracy, na wypadek zaś śmierci rodzeństwa, teściów, babci i dziadka lub podopiecznego można uzyskać jeden dzień wolny od pracy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy