Materiał Partnera

Transport zwłok z zagranicy - krok po kroku.

Transport zwłok z zagranicy - krok po kroku.

Coraz więcej Polaków emigruje, spędzając większą część życia za granicą. Wielu decyduje się na wyjazd na emeryturze, w starszym wieku, wielu także wtedy dołącza do swoich rodzin, już przebywających na emigracji. Co zrobić, jeśli ktoś z naszych bliskich odejdzie poza granicami ojczyzny? Czy możemy sprowadzić jego ciało, aby móc go pochować w kraju? 

Wiele domów pogrzebowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, organizując za dodatkową opłatą transport zwłok z zagranicy. Mając nasze pełnomocnictwa, mogą zająć się wszelkimi kwestiami formalno-prawnymi, a dzięki współpracy z konsulatami są w stanie przeprowadzić cały proces szybko i sprawnie. Warto jednak prześledzić krok po kroku, jak wygląda transport zwłok z zagranicy, aby w razie zaistnienia przykrej sytuacji, uniknąć niekomfortowych niespodzianek.

Skompletuj dokumenty

Podstawą prawną, na której opiera się omawiana procedura, jest art. 14 ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z jego treścią, powinniśmy najpierw wystąpić o zgodą na pochówek naszego bliskiego do starosty lub prezydenta miasta, w którym chcielibyśmy, aby spoczęły jego zwłoki. Dokument, zwolniony z opłat skarbowych, jest wydawany w ciągu trzech dni. Uzyskaną decyzję należy przekazać do polskiego urzędu konsularnego, w państwie, w którym zmarł nasz bliski i z którego ciało ma być sprowadzone. Możemy ją wysłać pocztą lub faksem. Na podstawie decyzji starosty lub prezydenta, konsul wydaje zaświadczenie na przewóz zwłok, za które pobierana jest opłata. To jednak nie koniec formalności. Powinniśmy przedłożyć także oryginał aktu zgonu, zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną, a także zaświadczenie z zakładu pogrzebowego, zajmującego się transportem zwłok, które potwierdzi spełnienie norm przewozu szczątków.

Transport

Dopełniwszy formalności, możemy zająć się logistyką przewozu ciała. Najlepiej zdecydować się na prom, jeśli ciało ma być przewiezione zza morza, lub samolot. Upewnijmy się, czy dana linia lotnicza wyraża zgodę na przewóz trumny, może się bowiem okazać, że pozwala ona na transportowanie tylko urn. Przewóz ciała po kraju najlepiej jest zlecić zakładowi pogrzebowemu, bowiem wymogi, dotyczące transportu zwłok są bardzo rygorystyczne. Zakład pogrzebowo-kamieniarski Gołębski dopełni za nas wszelkich formalności, pozwalając przeżyć okres żałoby bez dodatkowych stresów. Ciało można przewozić jedynie specjalnie do tego przeznaczonym środkiem transportu, odpowiednio oznakowanym, przystosowanym do przewozu zwłok i spełniającym wszelkie wymogi formalne. Potrzebne będzie także zezwolenie, wydawane na nasz wniosek przez państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego dla miejsca, z którego zwłoki są przewożone. Śmierć bliskiej osoby jest traumatycznym przeżyciem. Zaoszczędźmy sobie dodatkowego stresu i zlećmy przewóz zwłok zakładowi pogrzebowemu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy