Materiał Partnera

Transport zwłok w świetle przepisów

Transport zwłok w świetle przepisów

Transport zwłok, zarówno ten krajowy, jak i zagraniczny, jest ściśle regulowany przepisami. Spowodowane jest to przede wszystkim kwestią bezpieczeństwa. Choroby zakaźne mogą bowiem zagrażać zdrowiu i życiu nie tylko pracowników zakładu pogrzebowego, ale także zebranej na pogrzebie rodziny. Jak wygląda proces sprowadzania zwłok z zagranicy? Jak uregulowany został transport zwłok w Polsce?

Transport zwłok z zagranicy

Transport zwłok z zagranicy podlega ścisłym regulacjom. Nie jest możliwe sprowadzenie ciała zmarłego bez odpowiednich pozwoleń. Wszystkie wymagane dokumenty podyktowane są kwestiami bezpieczeństwa oraz ewentualnym ograniczeniami w transporcie. Dla przykładu nie wszystkie linie lotnicze przewożą trumny. W przypadku transportu zagranicznego rodzina zmarłego lub bliskie mu osoby muszą uzyskać dwa dokumenty. Pierwszym z nich jest pozwolenie starosty właściwego ze względu na planowane miejsce pochówku zmarłego. Złożenie wniosku o jego wydanie jest bezpłatne. Odpowiedź otrzymamy niezwłocznie, maksymalnie jednak w ciągu 3 dni. Jeśli uzyskamy wyżej wspomniane pozwolenie, w dalszej kolejności musimy uzyskać zaświadczenie polskiego konsula kraju, w którym znajdują się zwłoki zmarłego. Aby uzyskać taki dokument, konieczne jest przedłożenie pozwolenia wydanego przez starostę. Termin uzyskania zaświadczenia również wynosi maksymalnie do 3 dni. W tym jednak przypadku wydanie dokumentu jest płatne. Opłata za zaświadczenie wynosi 50 euro. W sprowadzeniu zwłok z zagranicy nieoceniona może okazać się pomoc domu pogrzebowego. Pracownicy zadbają nie tylko o godziwy transport zmarłego, ale również udzielą porady w kwestii dopełnienia niezbędnych formalności. Na taką obsługę liczyć można w Domu Pogrzebowym Gąsowski w Białymstoku.

Transport zwłok w kraju

Transport zwłok w kraju również podlega regulacjom prawnym, choć nie są one aż tak rygorystyczne, jak w przypadku transportu zagranicznego. W przypadku części transportów niezbędne są odpowiednie pozwolenia, jednak od tej zasady są również wyjątki. Część transportów może odbywać się bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów. Pozwoleń nie wymaga transport zwłok w obrębie 60 kilometrów. Co ważne, dotyczy to tylko transportu drogowego. Pozwolenie wymagane jest z kolei w przypadku przewozu zwłok za pomocą innych środków transportu, takich jak samolot czy kolej, bez względu na długość trasy. Wspomniane pozwolenie wydaje powiatowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca, z którego zwłoki lub szczątki mają zostać przywiezione.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy