Artykuł sponsorowany

Pogrzeb na kredyt – w oczekiwaniu na zasiłek pogrzebowy

Pogrzeb na kredyt – w oczekiwaniu na zasiłek pogrzebowy
Śmierć bliskiej osoby to trudne wydarzenie dla całej rodziny. Tym bardziej, że niezależnie od poczucia straty i żałoby trzeba niezwłocznie zająć się organizacją pogrzebu. Koszty związane z pochówkiem zwykle przerastają bieżące możliwości finansowe najbliższych. W takiej sytuacji pomocny staje się zasiłek pogrzebowy, dzięki któremu zakłady pogrzebowe kredytują zleconą usługę pogrzebową.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje najbliższym zmarłego, pod warunkiem, że był on ubezpieczony, a konkretnie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Taki zasiłek jest też wypłacony, jeśli zmarły pobierał rentę lub emeryturę. Na zasiłek pogrzebowy możemy także liczyć, jeśli zmarły nie miał co prawda ustalonego prawa do renty, ale spełniał warunki do jej pobrania. Ponadto zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom pobierającym świadczenia rehabilitacyjne, chorobowe, czy zasiłek macierzyński. A komu zasiłek pogrzebowy jest wypłacany? W pierwszej kolejności małżonkowi zmarłego. W drugiej – dzieciom. Własnym i przysposobionym. Jeśli zmarły nie miał dzieci, to zasiłek wypłacony może być rodzeństwu lub wnukom. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest też oczywiście rodzicom zmarłego. Niestety, na jego wypłatę zwykle trzeba poczekać dłuższy czas. Co wtedy możemy zrobić? Pogrzeb nie może czekać! Na szczęście firma PGK Śrem kredytuje zleconą usługę pogrzebową w ramach przysługującego zasiłku pogrzebowego. https://www.youtube.com/watch?v=uRVyCvG5l-w

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Dawniej zasiłek pogrzebowy wynosił dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w stałej kwocie wynoszącej 4000 tys. złotych. Taka kwota zwykle pozwala pokryć większość kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Jednak jeśli organizujemy większy pochówek, z pewnością taka kwota nie wystarczy. Co wówczas? Sięgamy po własne oszczędności, jeśli je posiadamy. Jeśli nie, szukamy zakładu pogrzebowego, który oferuje „pogrzeb na kredyt”. Zakład pogrzebowy NEKROS działający przy PGK Śrem oferuje kredytowanie usług pogrzebowych. Jeśli pogrzeb uda się zorganizować za kwotę niższą niż 4 tys. złotych, wówczas firma od razu wypłaca nam różnicę, a my upoważniamy ją do odbioru zasiłku pogrzebowego. Jeśli koszty pogrzebu przekraczają kwotę 4 tys. różnicę wpłacamy we wspólnie ustalonym terminie, a zasiłek przelewamy na konto firmy dopiero po jego otrzymaniu. Dzięki temu pogrzeb nie jest tak dużym obciążeniem finansowym.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy