Artykuł sponsorowany

Podatek od spadku

Podatek od spadku

Bardzo często nurtuje nas pytanie, kiedy właściwie płaci się podatek od spadku. Niejednokrotnie wahamy się, czy obowiązuje podatek od spadku w postaci na przykład kwoty pieniężnej albo przepisanego mieszkania. Odpowiadamy na niepokojące pytania, wyjaśniamy, kogo i kiedy obowiązuje podatek od spadku, a także przedstawiamy wszystkie formalności związane z prawem podatkowym.

Zgłoszenie obowiązkowe dla każdego

Każdy spadkobierca obowiązkowo musi spełnić warunki przyznawania spadku. I tak, jeśli spadek przekracza określoną kwotę (9637 zł), na samym początku musi zgłosić ten fakt w ciągu najbliższych sześciu miesięcy od uprawomocnienia się wyroku sądu, od terminu sporządzenia aktu notarialnego albo od chwili poinformowania spadkobiercy o woli testatora.

Pieniądze na konto

Innym warunkiem zwalniającym spadkobiercę od płacenia podatków jest pobranie spadku nie w postaci gotówki, lecz za pośrednictwem poczty lub banku – przelewem na konto.

Kto płaci, a kto nie?

Obowiązek płacenia podatków wynika ze stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Tym sposobem osoby najbliżej spokrewnione nie muszą płacić podatków, inne – mają taki obowiązek. Od płacenia podatków zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny zmarłej osoby. Należą do nich: małżonek, dzieci, wnukowie i prawnukowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, macocha, ojczym i pasierbowie. Natomiast nie należą do nich teściowie i synowa lub zięć.

Kto następny?

Następne w kolejności osoby zmuszone są do zapłaty podatku i podzielone zostały na następujące grupy. Są to tzw. grupy podatkowe i należą do nich kolejno:

  • teściowie, synowa i zięć oraz osoby, które nie podlegają obowiązkowi opłacania podatków, lecz które nie zgłosiły otrzymania spadku w ciągu sześciu miesięcy lub które pobrały pieniądze w gotówce;
  • dalsza rodzina;
  • osoby niespokrewnione.

Wnioskując, najwyższy podatek muszą odprowadzać spadkobiercy, którzy są najdalej lub nie są wcale spokrewnieni ze zmarłym. Więcej o prawie spadkowym.

Kwota wolna od podatku

Należy przy tym pamiętać, że podane grupy podatkowe są zobowiązane do uiszczania kwoty podatku tylko wówczas, gdy wysokość spadku przekracza tzw. kwotę wolną od podatku. W innym przypadku podatek nie obowiązuje. W celu wyliczenia kwoty wolnej od podatku należy zgłosić się do urzędu skarbowego z wypełnionym wcześniej formularzem SD-3.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy