Materiał Partnera

Na jakich zasadach przyznawany jest zasiłek pogrzebowy?

Na jakich zasadach przyznawany jest zasiłek pogrzebowy?
Organizacja pochówku zmarłego to przykre doświadczenie oraz często niespodziewane koszty. Zazwyczaj ponosi je osoba lub osoby z najbliższego otoczenia zmarłego.  Pogrzeb nie jest tani. W Polsce istnieje zasiłek pogrzebowy, który ma na celu pomoc organizatorowi pogrzebu. Jest to świadczenie, które w całości można wykorzystać jedynie na sprawy związane z pochówkiem ubezpieczonego lub osoby, która wg przepisów, objęta jest tego rodzaju wsparciem. Zasiłek pogrzebowy w Polsce wynosi cztery tysiące złotych. Kto może zostać beneficjentem tego typu świadczenia, zapisane jest w ustawie o emeryturach i rentach. Zasiłek wypłacany jest osobom, które podejmują się organizacji pogrzebu. Może to być członek lub członkowie rodziny, ale także dom opieki społecznej lub osoba prawna kościoła. Zasiłek przysługuje w razie śmierci osoby:
  • ubezpieczonej oraz członkom jej rodziny,
  • na emeryturze lub rencie - dodatkowo, z zasiłku może skorzystać osoba, która w dniu śmierci nie miała prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do ich pobierania.
Dodatkowo, zasiłek można otrzymać po śmierci osoby, która posiadała ubezpieczenie, ale ono wygasło, a osoba w dniu śmierci przebywała na zasiłku chorobowym, macierzyńskim lub pobierała świadczenia rehabilitacyjne – informuje specjalista z Zakładu pogrzebowego Zasępa Tysiąclecie z Częstochowy.

Na co można przeznaczyć zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest na podstawie rachunków poniesionych podczas organizacji pogrzebu. Można go przeznaczyć jedynie na koszty związane z pochówkiem zmarłego, które obejmują:
  • trumnę lub urnę,
  • ceremonię pogrzebową,
  • miejsce na cmentarzu.
Ważnym aspektem są daty na przedstawianych rachunkach. Wszystkie wydatki muszą odbyć się już po śmierci osoby, której przysługuje zasiłek. Trzeba pamiętać, że zasiłek pogrzebowy wypłacany jest zazwyczaj z miesięcznym opóźnieniem. Koszty pogrzebu można pokryć na początku z własnych pieniędzy lub ewentualnie można znaleźć zakład pogrzebowy, który oferuje usługę kredytowania pogrzebu. Świadczenie z ZUS obejmuje koszty do maksymalnej kwoty czterech tysięcy złotych, warto mieć to na uwadze podczas organizacji ceremonii oraz zakupu trumny lub urny.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy nie jest wypłacany od razu. Najpierw należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku, a w drugiej kolejności przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosowne dokumenty:
  • rachunki potwierdzające koszty pogrzebu – oryginały,
  • skrócony odpis aktu zgonu.
Osoby z rodziny organizujące pochówek, powinny przedstawić również dokumenty potwierdzające pokrewieństwo. Jeżeli pogrzeb organizowała więcej niż jedna osoba, kwota zasiłku zostanie między nimi proporcjonalnie podzielona.  

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy