Artykuł sponsorowany

Na jakich zasadach jest przyznawany zasiłek pogrzebowy?

Na jakich zasadach jest przyznawany zasiłek pogrzebowy?

Śmierć osoby najbliższej jest nie tylko początkiem żałoby, ale także czasem, który należy poświęcić na przygotowanie ceremonii pogrzebowej. Niestety pogrzeb wiąże się ze znacznymi kosztami, które rosną z roku na rok. Na szczęście zdecydowanej większości rodzin osób zmarłych przysługuje zasiłek z ZUS. Warto więc wiedzieć, czym jest zasiłek pogrzebowy i na jakich zasadach jest przyznawany.

Pierwszym etapem pogrzebu są formalności

Przygotowania ceremonii pogrzebowej zaczyna się od dopełnienia koniecznych formalności administracyjnych i prawnych. Najczęściej dokonuje się ich za pośrednictwem zakładów pogrzebowych. Na zlecenie rodziny zmarłego przejmują one obowiązek załatwiania wszystkich pozwoleń i podejmują się przygotowania pogrzebu zgodnie z życzeniem i ostatnią wolą. Zajmują się kontaktem z administratorem cmentarza w związku z opłatami, wskazaniem miejsca i ustaleniami terminu pochowku, a także kontaktem z księdzem lub mistrzem ceremonii w przypadku pogrzebu świeckiego. W celu uzyskania przez rodzinę zmarłego zasiłku pogrzebowego pomagają w wypełnieniu i dostarczeniu wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z prawem zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny zmarłego w pierwszej linii pokrewieństwa pod warunkiem, że był on w momencie śmierci objęty świadczeniem emerytalno-rentowym. W przeciwnym wypadku członkowie rodziny mają prawo wystąpić z wnioskiem o zasiłek ze swoich świadczeń. Jak radzą pracownicy zakładu pogrzebowego J. Kiełbaska z Nowej Rudy, który organizuje pochówki przede wszystkim na cmentarzu w Jugowie i cmentarzu w Przygórzu, w sytuacjach niejasnych warto zapoznać się ze szczegółowymi przepisami, które określają wielkość zasiłku pogrzebowego w zależności od stopnia pokrewieństwa. Prawo do pełnego zasiłku mają między innymi:
  • wnuki po zmarłych dziadkach ubezpieczonych,
  • dzieci z kolejnego małżeństwa w przypadku zmarłego ubezpieczonego oraz udostępnienia swych świadczeń zmarłemu nieubezpieczonemu.
  • rodzice dzieci martwo urodzonych i płodów od 21. tygodnia ciąży.
Pozostali członkowie rodziny poza pierwszą linią pokrewieństwa oraz dziadkowie ubezpieczeni w przypadku pochówku wnucząt nieubezpieczonych mogą wnioskować o zwrot kosztów pochówku ze swoich świadczeń, jednak tylko do wysokości poniesionych kosztów nieprzekraczających zasiłku pogrzebowego. Należy pamiętać, że ubiegając się o zasiłek pogrzebowy, trzeba przedstawić w zakładzie pogrzebowym następujące dokumenty – akt zgonu sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz legitymację emerytalno-rentową osoby zmarłej, o ile ją posiadała.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy