Artykuł sponsorowany

Kiedy zaginionego uznaje się za zmarłego?

Kiedy zaginionego uznaje się za zmarłego?

Zaginięcie osoby to bardzo bolesna i niezrozumiała utrata bliskiego. Zaginięcie często dotyka o wiele bardziej niż śmierć – pozostawia strach, a niewyjaśnione przyczyny przygnębiają i czynią rodzinę bezsilną. Zaginięcie pozostawia również nadzieję, przez co nie pozwala zagoić ran po stracie. Wreszcie obarcza nas nieustannym lękiem i niepokojem o losy utraconej osoby i nasze. Niestety nierzadką konsekwencją zaginięcia jest uznanie osoby za zmarłą. Dzieje się to w określonej sytuacji oraz po określonym czasie. Poniżej wyjaśniamy, kiedy i na mocy jakich przesłanek uznajemy zaginioną osobę za zmarłą.

Uznanie za zmarłego na mocy prawa

Uznanie za zmarłego to prawniczy termin, który oznacza sądowe uznanie śmierci osoby po upływie określonego czasu. Warunki prawne opisane zostały w Kodeksie cywilnym. Jakie zatem przesłanki muszą być spełnione, aby sąd orzekł śmierć zaginionej osoby? Najważniejszym warunkiem jest czas, który minął od momentu zaginięcia. Śmierć można uznać dopiero po upływie dziesięciu lat od momentu zaginięcia, a dokładnie od czasu, w którym po raz ostatni zaginiony dawał znaki życia. Od określonych dziesięciu lat istnieją odstępstwa. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje, gdy na przykład zaginiona osoba w chwili uznania za zmarłego miałaby skończone 70 lat (wówczas okres oczekiwania może skrócić się do 5 lat). Wyjątek stanowią również zaginięcia na skutek różnych katastrof – w tym wypadku śmierć można uznać już po upływie sześciu miesięcy od dnia katastrofy.

Warunki uznania zaginionego za zmarłego

Podstawowym warunkiem w opisywanej sytuacji jest postępowanie sądowe. To sąd wydaje specjalne postanowienie o uznaniu osoby za zmarłą na podstawie złożonego wcześniej wniosku. Zobacz, jak napisać wniosek o uznanie za zmarłego. Taki dokument może złożyć każdy zainteresowany. Dopiero na podstawie oświadczenia sądu urząd stanu cywilnego wydaje akt zgonu.

Dlaczego uznawać zaginionego za zmarłego?

Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego właściwie uznawać zaginioną osobę za zmarłą. W jakim celu dokonuje się tej procedury? Otóż prawne poświadczenie śmierci osoby i otrzymanie aktu zgonu pozwalają rozpocząć postępowanie spadkowe, a także regulowanie spraw, np. z dziedziny prawa rodzinnego.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy