Materiał Partnera

Kiedy przeprowadza się ekshumację zwłok?

Kiedy przeprowadza się ekshumację zwłok?

Wszyscy wiedzą o tym, że zmarłą osobę należy pochować. Szczątki tych, którzy już odeszli, są umieszczane w trumnie lub zostają skremowane, a powstałe prochy przechowuje się w urnie. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że można zmienić miejsce pochówku zwłok, nawet po wcześniejszym umieszczeniu ich w grobie. Działanie to nazywa się ekshumacją. Kiedy się na nie zdecydować?

Na czym polega ekshumacja zwłok i kiedy się ją wykonuje?

Ekshumacja to, krótko mówiąc, wydobycie zwłok zmarłego z miejsca pochówku. Celem tego działania może być konieczność przeprowadzenia oględzin lekarskich lub sądowych, a także po prostu przeniesienie ciała do innego grobu. Wykonuje się ją np. kiedy szczątki żołnierzy są transportowane z leśnych mogił na cmentarze albo kiedy rodzina chce, aby zwłoki zmarłego krewnego były pochowane bliżej ich miejsca zamieszkania. Ekshumacja może być przeprowadzana w okresie zimowym, czyli od 16 października do 15 kwietnia, najlepiej we wczesnych godzinach porannych.

Ekshumacja zwłok – formalności

Aby przeprowadzenie ekshumacji zwłok było możliwe, musi wystąpić dobry powód do wykonania tego działania. Jak podaje strona internetowa zakładu pogrzebowego Figiel „HELFA”, do wymagań formalnych należą:

  • termin ekshumacji: 16 październik – 15 kwiecień
  • inny termin – za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
  • zgoda zarządcy cmentarza na którym aktualnie znajdują się szczątki
  • zgoda zarządcy cmentarza na który zostaną przeniesione szczątki
  • zgoda Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego

Jeśli ekshumacja dotyczy krewnego, wniosek o przeniesienie jego ciała może złożyć małżonek, krewni wstępni, zstępni i boczni, a także powinowaci w linii prostej do 1 stopnia pokrewieństwa lub inna osoba decydująca się na podjęcie tego działania. Wydobycia zwłok może zażądać również prokurator, sąd lub inspektor sanitarny.

Inne zasady

Ważnym kryterium, od którego zależy sposób przeprowadzania ekshumacji jest czas, który upłynął od śmierci zmarłego. Jeśli nie minęło 20 lat, zwłoki razem z zamkniętą trumną umieszcza się w szczelnej skrzyni. Po upływie tego czasu szczątki razem z pozostałościami po trumnie umieszcza się w nowej trumnie. Dodatkowo, w przypadku kiedy osoba zmarła na chorobę zakaźną, jej ciało nie może być wydobyte na prośbę rodziny, jeśli nie upłynęły 2 lata od dnia śmierci krewnego. Ziemię wydobywaną z grobu podczas ekshumacji umieszcza się na specjalnej macie. Po przeprowadzeniu zamierzonych działań zarówno mata, jak i skrzynia powinny być umyte i zdezynfekowane.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy