Artykuł sponsorowany

Kiedy możliwa jest ekshumacja zwłok?

Kiedy możliwa jest ekshumacja zwłok?

Przyjęło się, że ceremonię pogrzebową określa się jako ostatnią drogę człowieka. Jednak czasem mogą zajść takie okoliczności, że konieczne będzie dokonanie ekshumacji zwłok. Proces ten zazwyczaj odbywa się, kiedy zachodzi potrzeba wykonania ponownej sekcji lekarskiej lub kiedy najbliżsi zdecydują się na zmianę miejsca pochówku. Każdorazowo zgodę na taką czynność musi wydać Inspektorat Sanitarny.

Czym jest ekshumacja zwłok?

Ekshumacja zwłok to czynność, która polega na wydobyciu zwłok z miejsca ich pochówku. Taki proces dokonywany jest przez zakład pogrzebowy wybrany przez wnioskujących. Aby móc dokonać wydobycia ciała z mogiły, konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedniego Inspektoratu Sanitarnego oraz zarządcy cmentarza. Najczęściej ekshumacji dokonuje się na wniosek sądu lub prokuratora, kiedy zachodzi podejrzenie, że śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych lub podczas poprzedniej sekcji zwłok pominięto ważny aspekt, który jest kluczowy dla rozwiązania sprawy. Często również sama rodzina zmarłego prosi o ekshumację, ponieważ chcą zmienić lokalizację pochówku ciała. Ma to zazwyczaj miejsce, kiedy zmarły jest pochowany na innym cmentarzu, natomiast najbliżsi chcą pochować na przykład rodziców w jednym miejscu.

Kiedy można dokonać ekshumacji zwłok?

Ekshumacji zwłok można dokonać jedynie po uzyskaniu zgody u uprawnionych organów. Po otrzymaniu pozytywnej oceny wydobycie ciała może odbyć się jedynie w terminie od października do kwietnia. Spowodowane jest to niższymi temperaturami otoczenia. Ze względów sanitarnych ekshumacja w innych miesiącach mogłaby grozić przedostaniem się do otoczenia groźnych dla zdrowia i życia bakterii. Ekshumacji należy dokonać w godzinach wczesnoporannych. Praktyka ta ma na celu ograniczenie liczby osób, które mogłyby być świadkami całego procesu. Dla wielu osób oglądanie wydobycia ciała mogłoby być bardzo trudnym obrazkiem, który wywołałby problemy z psychiką.

Kto dokonuje ekshumacji zwłok?

Ekshumacji zwłok może dokonać jedynie zakład pogrzebowy, który został wskazany przez wnioskodawcę. Jeżeli wydobycie ciała odbywa się krótko po ceremonii pogrzebowej, czynności tej dokonuje firma, która odpowiadała za pochówek. Do tego procesu warto wybrać firmę z dużym doświadczeniem, taką jak na przykład Hermes. Same ekshumacje mogą różnić się między sobą, ponieważ wiele zależy od ukształtowania terenu cmentarza, czasu, jaki upłynął od pochówku oraz w jakim stanie jest sama trumna lub urna.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy