Materiał Partnera

Jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament?

Przede wszystkim mamy do wyboru dwie możliwości: napisać testament własnoręcznie lub spisać akt notarialny. Obie wersje są pełnoprawne i obowiązujące, druga z nich często wydaje się nam bardziej wiążąca. Pomoc notariusza pozwoli sporządzić testament w prawidłowy sposób oraz da nam poczucie bezpieczeństwa. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby testament napisać samemu. Pomogą w tym poniższe wskazówki.

Szczegóły

Najważniejszym warunkiem, który powinien spełniać testament, jest własnoręczne spisanie go przez samego spadkodawcę. Istotne jest również opatrzenie dokumentu datą i podpisem. Dobrze także zatytułować dokument, wyraźnie wskazując na to, że jest to testament.

Najważniejsza część

W celu spisania pełnomocnego testamentu dokonujemy podziału majątku. Możemy całość zapisać jednej osobie – wówczas zapisujemy dokładnie: „Cały majątek przeznaczam…”. Jeśli wyznaczamy więcej spadkobierców, dzielimy majątek odpowiednio na części, których suma wyniesie 1. Pamiętajmy, aby wyraźnie wskazać na spadkobierców, co pozwoli nieomylnie ich zidentyfikować.

Testament ustny

Obok testamentów zwykłych (notarialnych i własnoręcznych) wyodrębniamy testamenty szczególne, do których należą m.in. testamenty ustne. Te przekazywane są w przypadku nagłej śmierci w obecności przynajmniej trzech świadków, wśród których nie mogą znajdować się spadkobiercy i krewni testatora. Świadkowie i testator składają podpisy na dokumencie.

Ważne!

Wszystko, co znajduje się pod podpisem jest nieważne! Zaplanujmy układ dokumentu wcześniej, aby dopisywane dodatkowe treści nie były konieczne.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy