Artykuł sponsorowany

Gdy odchodzi bliska osoba. Zasady postępowania w przypadku śmierci

Gdy odchodzi bliska osoba. Zasady postępowania w przypadku śmierci

Kiedy odchodzi bliska nam osoba trudno poradzić sobie z ogromem emocji, poczuciem straty i krzywdy. Śmierć zawsze jest bolesnym doświadczeniem, ponieważ oznacza rozstanie w najlepiej znanym nam, ziemskim wymiarze.

Często zdarza się, że w pierwszych chwilach po śmierci bliskiego, podjęcie jakiegokolwiek działania wydaje się niemożliwe. Jednak zapewnienie zmarłemu godnego pochówku i ceremonii pogrzebowej jest naszym ostatnim wobec niego obowiązkiem, formą hołdu i podziękowania za wspólnie spędzony czas – mówi przedstawiciel Zakładu Pogrzebowego Vektor. Przygotowania do ostatniego pożegnania pomagają żałobnikom wrócić do aktywnego życia, a niekiedy przynoszą pewną ulgę, pełniąc w ten sposób rolę terapeutyczną. Sposób postępowania bezpośrednio po śmierci bliskiego jest dokładnie opisany i różni się w zależności od przyczyn i miejsca zgonu.

Śmierć z przyczyn naturalnych w domu

Gdy bliską osobę odbiera nam choroba i śmierć następuje w domu, pierwszym krokiem powinno być wezwanie lekarza pogotowia, który sporządzi odpowiedni protokół i wystawi Kartę Zgonu. Dopiero posiadając ten dokument będziemy mogli przekazać ciało do zakładu pogrzebowego.

W celu otrzymania aktu zgonu musimy udać się do USC odpowiedniego dla miejsca, w którym nastąpił zgon (nie miejsca zameldowania zmarłego). Aby otrzymać akt zgonu musimy przedstawić w urzędzie komplet dokumentów zmarłego, w tym Kartę Zgonu, dowód osobisty oraz paszport i książeczkę wojskową, jeśli posiadał te dokumenty.

Śmierć w szpitalu

W przypadku zgonu w szpitalu sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że z pewnością pojawi się ktoś, kto posłuży radą i wsparciem. Kartę Zgonu wraz z kartą potwierdzenia odbioru zwłok wydaje bliskim zmarłego szpitalny dział statystyki. Z tymi dwoma dokumentami oraz dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do miejscowego USC, gdzie wydany zostanie akt zgonu. Następnie należy dostarczyć potwierdzenie odbioru zwłok oraz ubranie dla nieboszczyka do szpitalnego prosektorium. Kolejnym krokiem jest wizyta w zakładzie pogrzebowym, dokąd udajemy się z dokumentami w celu omówienia organizacji pogrzebu.

Śmierć w tragicznych okolicznościach

Jeżeli osoba zmarła w wyniku tragicznych okoliczności, konieczne jest zawiadomienie Policji, która z kolei powiadamia Prokuraturę. Ciało zmarłego zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie ustalana jest przyczyna zgonu. Aby ZMS mógł wydać ciało po sekcji, musimy posiadać zezwolenie wydawane przez Prokuraturę. Kartę Zgonu wystawia ZMS – wyjaśnia doradca z Zakładu Pogrzebowego Vektor.

Karta Zgonu

Karta Zgonu jest dokumentem wydawanym bliskim w jednym egzemplarzu, jednak może okazać się potrzebna w różnych okolicznościach, toteż warto skserować ją w kilku egzemplarzach. Stanowi podstawę wydania aktu zgonu w USC, ale może też być potrzebna w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Bywa też istotnym dokumentem w prowadzeniu dokumentacji genealogicznej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy