Artykuł sponsorowany

Formalności związane z organizacją pogrzebu

Formalności związane z organizacją pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby dla każdego człowieka jest trudnym doświadczeniem. Zwłaszcza, że poza koniecznością poradzenia sobie ze smutkiem i żalem, trzeba godnie pożegnać zmarłego i zorganizować pochówek. O czym należy pamiętać przy załatwianiu formalności pogrzebowych?

Karta zgonu

Podstawowym dokumentem niezbędnym do organizacji pochówku jest wystawiona przez lekarza karta zgonu. Kiedy osoba umiera w domu, należy wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie, które wystawi stosowny dokument. W przypadku osób, które zmarły w szpitalu, karta zgonu wypisywana jest przez lekarza opiekującego się pacjentem. Występuje ona zawsze w 2 egzemplarzach: A i B – ten drugi jest dokumentem niezbędnym do organizacji pogrzebu.

Zakład pogrzebowy

Z kartą zgonu możemy się udać do zakładu pogrzebowego. Poza tym dokumentem potrzebne też będą: dowody osobiste osoby zmarłej i osoby upoważniającej oraz zaświadczenie z miejsca pracy bądź ostatni odcinek emerytury lub renty. Zakłady pogrzebowe działają zwykle przy cmentarzach i szpitalach, oferty tych instytucji znaleźć można również w Internecie. Korzystając z wyszukiwarki internetowej, znaleźć możemy np. stronę internetową Zakładu pogrzebowego Hades z Lublina i wielu innych. Pracownicy wybranego zakładu zajmą się transportem zmarłego do chłodni lub kostnicy miejskiej i pomogą w załatwieniu innych formalności związanych z organizacją pogrzebu. Do bliskich zmarłego należy decyzja co do miejsca pochówku i jego daty, wyboru formy pogrzebu (z trumną lub urną), wyboru trumny oraz obrządku religijnego, w jakim przeprowadzona będzie uroczystość pogrzebowa. Jeśli takie jest życzenie Klienta, zakład pogrzebowy może podjąć się realizacji wszystkich czynności związanych z organizacją pogrzebu, takich jak przygotowanie ciała zmarłego do pochówku, zakup dla niego ubrania,  wykonanie klepsydr i  zamieszczenie nekrologów w prasie oraz przygotowanie kwiatów na ceremonię. Zakłady są zwykle elastyczne co do formy płatności – za usługi można zapłacić gotówką,  przelewem lub wstrzymać się z opłatą do czasu uzyskania zasiłku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Akt zgonu

Dokument ten wystawiany jest przez Urząd Stanu Cywilnego. Niezbędny jest do uzyskania zasiłku pogrzebowego, załatwienia spraw związanych ze spadkiem po zmarłych czy innych formalności. Do wystawienia aktu zgonu potrzebne będą w urzędzie takie dokumenty, jak karta zgonu, dowód osobisty zmarłego, oraz odpis aktu urodzenia (w przypadku dzieci). Oprócz tego należy złożyć wniosek o wydanie  odpisu skróconych aktów zgonu. zmarłego – je Zgodnie z obowiązującym prawem, urząd stanu cywilnego powinien zostać powiadomiony o zgonie w ciągu trzech dni od daty śmierci. W przypadku, gdy bliski przebywał w szpitalu bądź zakładzie opiekuńczym, to te instytucje powiadamiają USC o zgonie.

Zasiłek pogrzebowy

Najbliższej rodzinie, która pokryła koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS. Wypłacany on jest w przypadku tych osób, które podlegały ubezpieczeniom społecznym. Jeśli ani zmarły, ani jego rodzina nie podlegają ubezpieczeniu, za pochówek płaci opieka społeczna. Wysokość zasiłku wynosi dziś maksymalnie 4 tysiące złotych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy