Artykuł sponsorowany

Formalności wymagane przy organizacji pogrzebu

Formalności wymagane przy organizacji pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby jest dla wielu osób niezwykle trudnym i smutnym przeżyciem, które dodatkowo wymaga poświęcenia czasu na organizację pogrzebu. Wiąże się to z pewnymi kwestiami formalnymi i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do przygotowania pogrzebu. Poniżej sprawdzamy, jakich formalności należy dopełnić po śmierci bliskiej osoby i jakie dokumenty są wymagane do organizacji pogrzebu. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

Dokumenty niezbędny podczas organizacji pogrzebu

Do organizacji pogrzebu niezbędne jest uzyskanie pewnych dokumentów. Jednym z nich jest karta zgonu zmarłej osoby. W celu jej uzyskania konieczne jest skontaktowanie się z lekarzem, który automatycznie wystawi dokument. Karta zgonu upoważnia wybrany dom pogrzebowy do odebrania ciała osoby zmarłej i przetransportowania go do chłodni. Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie można uzyskać niezbędny akt zgonu. W tym celu na leży zabrać ze sobą własny dowód osobisty oraz dowód osoby zmarłej. Ważne jest też, aby tę procedurę wykonać w przeciągu 3 dni od śmierci bliskiej osoby. Co więcej, zgon mogą zgłosić jedynie najbliższe osoby zmarłego lub przedstawiciele placówki, w której zmarła dana osoba. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów warto znaleźć sprawdzoną firmę, która zajmie się dalszą procedurą organizacji pogrzebu. Jedną z nich, jest Zakład Pogrzebowy Szadkowski, który oferuje pomoc w dokonaniu niezbędnych formalności związanych z pogrzebem oraz zajmuje się organizacją pogrzebów zarówno katolickich, jak i protestanckich.

Formalności związane z pogrzebem bliskiej osoby

Po zorganizowaniu niezbędnych dokumentów należy zgłosić się do wybranego domu pogrzebowego, gdzie konieczne jest okazanie karty zgonu i aktu zgonu. Na podstawie tych dokumentów zakład pogrzebowy może wykonać dalsze czynności związane z pogrzebem zmarłego. Ważne jest też przedstawienie dokumentów, takich jak:
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • legitymacja emerytalna ZUS (wyłącznie w przypadku osób, które były na emeryturze).
Co ciekawe, członkom rodziny zmarłej osoby, która była ubezpieczona, przysługuje zasiłek pogrzebowy, który może ułatwić częściowe pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Warto również dodać, że po dokonaniu wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym można ustalić dalsze szczegóły ceremonii pogrzebowej. Na tym etapie należy też przygotować nekrologi, na których umieszcza się informacje o śmierci danej osoby oraz umieszcza się datę mszy i pogrzebu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy