Materiał Partnera

Etapy organizacji pogrzebu

Etapy organizacji pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby to z pewnością jedno z najboleśniejszych wydarzeń, jakie może nas się spotkać. Smutek i szok spowodowane tym wydarzeniem sprawiają, że przez długi czas możemy mieć problem z wykonywaniem zwykłych czynności, tymczasem może się zdarzyć, że to właśnie na nas spocznie zadanie organizacji pochówku. Oto jak wygląda cały ten proces.

Wypisanie karty zgonu

Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym do otrzymania aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego oraz organizacji pochówku. W przypadku, gdy zmarły w momencie śmierci przebywał w szpitalu, kartę zgonu wypisuje lekarz, który się nim opiekował. Po jej odebraniu jesteśmy zobowiązani do odbioru zwłok ze szpitalnej kostnicy. Jeśli śmierć nastąpiła w innym miejscu, np. w domu i była spowodowana przyczynami naturalnymi, powinniśmy wezwać na miejsce lekarza rodzinnego lub pogotowia – po stwierdzeniu zgonu jego obowiązkiem jest wystawienie karty zgonu. Jeśli z kolei śmierć była następstwem wypadku lub przestępstwa, lekarz wezwany na miejsce wydarzenia może zdecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. W takim przypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który z polecenia sądu lub policji dokonywał oględzin lub sekcji.

Akt zgonu

Akt zgonu jest dokumentem, który umożliwia nam między innymi załatwienie spraw spadkowych i wypłaty ubezpieczenia na życie. Dokument ten wystawiany jest przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu zmarłego – należy zgłosić się do niego najpóźniej trzeciego dnia od daty śmierci, lub, jeśli śmierć była następstwem choroby zakaźnej, w ciągu 24 godzin od śmierci. Do otrzymania aktu zgonu konieczna będzie karta zgonu, dowód osobisty zmarłego, odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka), książeczka wojskowa (w przypadku śmierci mężczyzny przed 50 rokiem życia) oraz podanie o wydanie trzech odpisów aktów zgonu.

Odebranie zwłok

Kiedy już posiadamy kartę zgonu, możemy zgłosić się do wybranego zakładu pogrzebowego. Pracownicy zakładu przybywają do szpitala, w którym przebywa ciało zmarłego, sporządzają dokumentację i zabierają zwłoki do firmowej chłodni. Wiele firm w tej branży, np. Zakład pogrzebowy Anubis z Wrocławia oferuje swoim klientom wyręczanie ich przy wszystkich pozostałych formalnościach w odpowiednich urzędach oraz takich czynnościach jak zamawianie nekrologów czy kwiatów. Wyjątkiem jest jedynie organizacja nabożeństwa oraz pochówku na cmentarzu, tak wyznaniowym, jak i komunalnym – tych spraw będziemy musieli dopilnować osobiście. Jeśli decydujemy się na organizację pogrzebu na własną rękę, możemy zabrać ciało zmarłego do domu - powinniśmy jednak pamiętać, że musi on zostać pochowany najpóźniej 72 godziny od momentu śmierci. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zorganizować pogrzebu w tym czasie, naszym obowiązkiem jest przetransportowanie zwłok do kostnicy miejskiej. W przypadku osób zmarłych w wyniku chorób zakaźnych czas na pochówek wynosi 24 godziny.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy