Artykuł sponsorowany

Co warto wiedzieć o transporcie zwłok

Co warto wiedzieć o transporcie zwłok

Gdy nasi najbliżsi odchodzą na zawsze, przeżywamy tak duży szok i rozpacz, że trudno nam się skupić na sprawach doczesnych. Tymczasem trzeba podjąć mnóstwo decyzji dotyczących pogrzebu ukochanej osoby, załatwić formalności. Sprawy dodatkowo się komplikują, gdy stajemy wobec konieczności transportu zwłok, szczególnie z zagranicy. Co należy zrobić, by je sprowadzić?

Jasne jest, że nie wynajmujemy jakiejkolwiek firmy przewozowej, zwłoki muszą być przewiezione z należnym im szacunkiem. Przewoźnik musi spełniać szereg wymogów i pozwoleń, by należycie wypełnić swe zadanie.

Formalności związane z transportem zwłok

W przypadku transportu zwłok trzeba wziąć pod uwagę regulacje obowiązujące zarówno w prawie polskim, jak i w prawie międzynarodowym – mówi specjalista z Domu Pogrzebowego  DUDEK w Rybniku.
Do tych regulacji należą: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przewozu lotniczego materiałów wymagających szczególnego traktowania, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami oraz w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich oraz Konwencja wiedeńska. Gdy polski obywatel umrze poza granicami kraju, rezydujący w nim konsul powiadamia odpowiedni Urząd Wojewódzki. Decyzję o sprowadzeniu ciała lub prochów podejmują najbliżsi krewni zmarłego lub firma pogrzebowa, chyba że zmarły miał wykupioną odpowiednią polisę, zgodnie z którą zajmuje się tym ubezpieczyciel.

Rozpoczęcie procedury transportu zwłok

W odpowiednim urzędzie konsularnym należy przedstawić akt zgonu (w uzasadnionych przypadkach – także inny dokument potwierdzający zgon) przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Potrzebne jest jeszcze zaświadczenie wydane przez lekarza, które wyklucza  śmierć spowodowaną chorobą zakaźną. Ostatni element procedury to pozwolenie prezydenta miasta lub starosty na transport zwłok i pochowanie zmarłego w kraju. Wtedy można przystąpić do załatwiania formalności związanych z wysyłką ciała osoby zmarłej, spełniającą wymogi przewozowe i sanitarne. Ze względu na ilość formalności i samopoczucie po stracie bliskiej osoby warto rozważyć powierzenie całej procedury firmie pogrzebowej, która ma doświadczenie w transporcie zwłok i odciąży nas w tak trudnym życiowo momencie.

Koszty sprowadzania zwłok

Wydanie zezwolenia na transport osoby zmarłej lub jej prochów kosztuje ok. 60 euro (tzw. opłata konsularna). Są kraje, w których konieczne są także policyjne zezwolenia na wywóz zmarłego i zaświadczenie wydane przez dom pogrzebowy, potwierdzające, że zostały dopełnione wszelkie wymogi związane ze sprowadzaniem zwłok zgodnie z regulacjami międzynarodowymi.  Istnieją firmy, które proponują sprowadzanie zmarłych już od 2500 zł, należy jednak dokładnie sprawdzić, co oferują w umowie, ile i jakie dodatkowe koszty trzeba będzie później jeszcze uregulować. Rozpiętość  kosztów wszystkich procedur sprowadzenia zwłok do Polski jest spora – wynosi od 6000 do nawet 60.000 zł, w zależności od sposobu transportowania zwłok, odległości geograficznej i specyfiki kraju, w którym doszło do zgonu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy