Artykuł sponsorowany

Co trzeba wiedzieć o transplantacji?

Co trzeba wiedzieć o transplantacji?

Przekazywanie narządów do przeszczepu, fachowo zwane transplantacją, jest bardzo wartościowym i etycznym czynem. W niniejszym artykule wyjaśnimy, na czym polega transplantacja oraz wskażemy, jakie formalności są z nią związane.

Na czym polega transplantacja?

Proces transplantacji rozpoczyna się po 2 minutach od momentu ustania akcji serca. Metoda polega na wszczepieniu biorcy odpowiedniego narządu. Nerki, serce, płuca i trzustkę można pobrać od osoby, w przypadku której komisyjnie stwierdzona została śmierć mózgowa.

Najczęściej przeszczepiane są skóra, serce, nerki, płuca, trzustka, wątroba, szpik kostny.

Problemy związane z przeszczepem

Największy problem dotyczy przyjęcia przeszczepu przez organizm oraz jego wrośnięcie w organizm i rozpoczęcie czynności danego narządu. Bardzo często organizm odrzuca przeszczep, jest to bowiem dla niego ciało obce. W tym celu stosuje się leki immunosupresyjne.

Warunki powodzenia

Aby przeszczep był udany muszą być spełnione następujące warunki:

 • zgodność tkankowa
 • odpowiedni dobór dawcy i biorcy
 • umiejętne leczenie w przypadku odrzucenia narządu przez organizm
 • właściwe leczenie immunosupresyjne
 • odpowiednie leczenie powikłań

Oświadczenie

Zadaniem osób, których wolą jest przekazanie swoich organów po śmierci, jest spisanie oświadczenia. Oświadczenie zawiera następującą formułę:

Moją wolą jest, aby w przypadku nagłej śmierci, moje narządy, tkanki i organy zostały przekazane do transplantacji, ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie powinni ją uszanować.

Formuła musi zostać opatrzona własnoręcznym podpisem, datą oraz podstawowymi danymi.

Wystarczy, że takie oświadczenie wydrukujemy i będziemy mieli zawsze przy sobie. Najprościej jest nosić je razem z dokumentami. Zgodnie z tym, o czym mówi treść oświadczenia, o swojej woli należy powiadomić rodzinę. Oświadczenia nie trzeba rejestrować ani zgłaszać nigdzie.

Sprzeciw

Potencjalnym dawcą może zostać każdy, kto za życia nie wyraził sprzeciwu.

Sprzeciw można wyrazić w trojaki sposób:

 • za pomocą wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich
 • za pomocą oświadczenia pisemnego opatrzonego własnoręcznym podpisem
 • za pomocą oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków

Ustalenia prawne

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) określa, że:

 • Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
 • W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.
 • W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.

Dawcą może zostać każdy niezależnie od wieku. Dar przeszczepu jest anonimowy.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy