Artykuł sponsorowany

Charakterystyka pogrzebu świeckiego.

Charakterystyka pogrzebu świeckiego.

Na pogrzebie świeckim nie ma mszy świętej ani księdza. Przebieg uroczystości ustalany jest przez rodzinę oraz bliskich i ma na celu pożegnać zmarłego poprzez wspomnienie ważnych chwil w jego życiu i wywołanie pozytywnych wspomnień z jego udziałem. Dlatego też na pogrzebach świeckich może pojawić się ulubiona muzyka zmarłego czy prezentacja złożona z jego fotografii.

Dla kogo jest pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki skierowany jest do rodzin, które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą mieć pochówku katolickiego. Zazwyczaj są to ateiści, agnostycy lub osoby, które dokonały apostazji. Dlatego też pogrzeb pozbawiony jest mszy świętej. Nie ma na nim także księdza. Wszelkie organizacje pogrzebowe należy załatwić z wybranym zakładem pogrzebowym, który poinformuje, gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty i z kim trzeba się skontaktować w celu miejsca na cmentarzu. Niezależnie od tego, czy zmarła osoba była wierząca, należy jej się właściwy pochówek.

Czym różni się pogrzeb świecki od katolickiego?

Pogrzeb świecki jest pozbawiony religijnych elementów. W takich przypadkach uroczystość prowadzona jest nie przez kapłana, ale przez mistrza ceremonii, który powinien być ubrany stosownie do sytuacji. Działa on na podstawie ustalonego wcześniej z rodziną scenariusza, w którym znajdują się poszczególne elementy pogrzebu. Uroczystość często rozpoczyna się wybranym akcentem muzycznym. To rodzina powinna decydować, jaka muzyka zostanie zagrana na pogrzebie. Mistrz ceremonii ma za zadanie powitać zgromadzonych gości oraz wygłosić mowę pogrzebową, która pozytywnie i trafnie podsumuje zmarłego. Niezbędne jest przy tym właściwe wyczucie, by nikt z obecnych na pogrzebie nie poczuł się urażony.

Jak przebiega pogrzeb świecki?

Ostatnie pożegnanie mogą wygłosić także członkowie rodziny, osoby bliskie i przyjaciele. Niektórzy decydują się na wyświetlanie prezentacji ze zdjęciami lub filmami, które stały się pamiątką z dobrych czasów osoby zmarłej. Rodzina często decyduje się na krótki koncert okolicznościowy albo puszczenie ulubionej piosenki zmarłego. Następnie w kondukcie żałobnym ciało jest przeniesione do miejsca pochówku i złożone w grobie. Mistrz ceremonii dziękuje wszystkim za przybycie i zaprasza na ewentualną stypę. Pracownik zakładu pogrzebowego Anubis dodaje:

W porównaniu do pogrzebu katolickiego, pogrzeb świecki nie ma sztywnych reguł co do poszczególnych etapów ceremonii. Dzięki temu osoby najbliższe mają możliwość zawrzeć wszystkie elementy, które najlepiej upamiętnią zmarłą osobę przed jej pogrzebem.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy